Ceny děkana za nejlepší bakalářské a diplomové práce

12. prosince 2019

V rámci zasedání Vědecké rady MFF UK ve středu 4. 12. předal děkan fakulty prof. Jan Kratochvíl ceny autorům nejlepších studentských bakalářských a diplomových prací za akademický rok 2018/2019.

Návrhy na udělení cen, podané předsedy nebo místopředsedy komisí pro státní závěrečné zkoušky, posoudila komise, které předsedá proděkan pro studijní záležitosti. Na návrh komise děkan ocenil tyto práce:

Bakalářské práce

Fyzika

Informatika

Matematika

Diplomové práce

Fyzika

Informatika

Matematika


Všem oceněným gratulujeme.

OPMK