Centrum Malach slaví jubileum. Už není jen studnicí příběhů holokaustu

31. ledna 2020

Původně mělo sloužit jako „pobočka“ americké Nadace Šoa, kterou založil Steven Spielberg. Centrum vizuální historie Malach se na Matfyzu během deseti let proměnilo ve svébytnou instituci, která vzdělává veřejnost a propojuje odborníky. Historii i současnost centra přiblížila dvoudenní konference, která se tento týden uskutečnila na Malé Straně.

Centrum Malach sídlí od svého založení na přelomu let 2009 a 2010 v knihovně Matematicko-fyzikální fakulty UK na Malé Straně. Učebna s šesti počítači skýtá přístup k unikátním historickým materiálům. Pro návštěvníky jsou zde k dispozici tisíce hodin audio-vizuálních nahrávek rozhovorů s pamětníky holokaustu a dalších tragických událostí, které se ve světě udály během minulého století.

Na začátku sloužilo pražské centrum především jako jedno ze tří evropských přístupových bodů k rozsáhlému archivu USC Shoah Foundation. Navštěvovali jej hlavně badatelé, zástupci židovské obce nebo potomci přeživších.

Původní koncepce se však podle dr. Jiřího Kociána, jednoho z koordinátorů centra, během deseti let výrazně proměnila: „Více než pasivním archivem jsme se stali aktivní institucí, která se snaží propagovat kvalitní a zajímavé využití toho, co naše sbírky nabízejí.“

Centrum dnes pořádá řadu vzdělávacích aktivit pro školy a jejich pedagogy, nabízí studentské stáže, školení pro odborníky a organizuje výzkumná kolokvia, na kterých se setkávají badatelé různých zaměření. S historickými prameny pracují nejen výzkumníci, ale také třeba filmaři.

Zástupcům Malachu se navíc v posledních letech podařilo rozvinout spolupráci s dalšími zahraničními institucemi. Jednou z nich je Yale University, jejíž archiv je od roku 2018 rovněž dostupný z Malé Strany. „Nabízíme několik kolekcí pohromadě, což má výhodu v tom, že badatelé mohou některá témata zkoumat napříč jednotlivými sbírkami,“ říká koordinátor Jakub Mlynář.

V současné chvíli centrum zpřístupňuje přes 60 tisíc rozhovorů v různých jazycích s přeživšími nejen holokaustu, ale také dalších genocid, mezi které patří vyvražďování Arménů za první světové války, nankingský masakr v Číně nebo genocida v Kambodži za vlády Rudých Khmérů.

Práci s kolekcemi uživatelům usnadňuje speciální software, který vznikl ve spolupráci vědců z Katedry kybernetiky ZČU a Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK v rámci projektu AMALACH. Softwarový nástroj vyhledává uživatelem zadaná klíčová slova přímo ve video záznamech.

Vyhledávání by se navíc do budoucna mělo ještě více zjednodušit. „Brzy uvedeme do provozu nové uživatelské rozhraní, které by mělo umožnit vyhledávání napříč všemi kolekcemi,“ dodává dr. Mlynář.

Nejen historie a novinky patřily k tématům konference, která se konala 27. a 28. ledna na Malé Straně při příležitosti desetiletého výročí. Na dvoudenní akci vystoupili čeští i zahraniční badatelé i zástupci partnerských institucí. Součástí programu bylo také vyhlášení studentské komiksové soutěže.

OPMK, foto: Tomáš Rubín