Cena za reprezentaci a propagaci MFF UK

10. dubna 2014
Studenti z týmu Studentská kapitola SPIE/OSA obdrželi z rukou děkana ocenění za reprezentaci a propagaci MFF UK v podobě exkluzivní Kleinovy lahve.

Studenti z týmu Studentská kapitola SPIE/OSA obdrželi z rukou děkana ocenění za reprezentaci a propagaci MFF UK v podobě exkluzivní Kleinovy lahve.

Cena se uděluje za významný pozitivní počin, který má dopad na vytváření širokého obrazu vnímání MFF UK zejména v médiích, na sociálních sítích, internetu atp. bez omezení lokality. Studentská kapitola SPIE/OSA si ocenění zasloužila za dlouhodobé prezentování fyzikálních pokusů pro ZŠ a SŠ. Členové týmu jsou Mgr. Pavel Galář, Mgr. Lukáš Nádvorník, Mgr. Martin Pokorný, Mgr. Lukáš Šedivý, Mgr. Miroslav Kořínek a Mgr. Jakub Zázvorka.

Speciálně pro tuto příležitost nechala MFF UK vyrobit krásnou novou cenu – skleněné provedení Kleinovy lahve.

- OMK-