Cena Universum za výpočet rotace a tvaru asteroidů

2. listopadu 2020

V Brně byly 27. října předány letošní ceny České hlavičky autorům nejlepších vědeckých a odborných prací z řad středoškoláků. V kategorii Člověk a exaktní vědy, kterou podporuje MFF UK, byl oceněn Marco Souza de Joode z pražského gymnázia Nad Štolou.

Ceny České hlavičky se udělují od roku 2007 jako nejvyšší ocenění pro talentované středoškoláky. Laureáty cen vybrala odborná porota složená z předních českých vědců. Cenu Universum, cenu společnosti Crytur a Matematicko-fyzikální fakulty UK, získal Marco Souza de Joode z gymnázia Nad Štolou v Praze.

V kosmickém prostoru se pohybuje velké množství asteroidů a astronomové v mnoha zemích neustále měří jejich dráhu a sledují, jestli nedojde k jejich kolizi se Zemí. Student pražského gymnázia ve své práci dokázal, že pro výpočty tvaru asteroidů, který je důležitý pro jeho dráhu, některá měření nestačí a jsou tedy chybná. Doložil, že pro správné výpočty je v mnohých případech nutné provést mnohem více měření. Jako první v odborné literatuře přišel s konstantou jako parametrem, který stanoví, kdy je dost dat pro správný výpočet asteroidů a kdy naopak je třeba udělat nová měření.

„Astronomie je srdcovka“ – rozhovor na Matfyz.cz

V dalších kategoriích byli oceněni Hana Bernhardová z gymnázia ve Valašském Meziříčí (cena Genus, cena společnosti Veolia, za práce z oborů přírodních věd a životního prostředí), Jana Nguyenová z brněnského gymnázia Matyáše Lercha (cena Sanitas, cena Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, za práce věnované lidskému zdraví), Lucie Peterková z Wichterlova gymnázia v Ostravě (cena Futura, cena Skupiny ČEZ, za zlepšení technologií či inovace), Vojtěch Vosáhlo z pražské Střední průmyslové školy sdělovací techniky (cena Ingenium, cena společnosti IDEA StatiCa, za práce v oblasti informatiky a počítačů) a Hana Kamrlová z gymnázia v Uherském Hradišti (cena Merkur, cena VŠE, za práce v humanitních oborech).

Záznam ze slavnostního předávání cen odvysílá Česká televize v sobotu 7. listopadu na svém druhém programu.

OPMK, tisková zpráva, foto České hlavičky