Cena Učené společnosti pro Michala Malinského

2. června 2016
Ing. Michal Malinský, Ph.D., z Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK obdržel na počátku minulého týdne Cenu Učené společnosti ČR za významné badatelské výsledky.

Ing. Michal Malinský, Ph.D., z Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK obdržel na počátku minulého týdne Cenu Učené společnosti ČR za významné badatelské výsledky.

V rámci zasedání členů Učené společnosti ČR sdružující význačné vědce všech vědních oborů byly v pondělí 23. května na půdě pražského Karolina slavnostně rozdány medaile, ceny a čestná uznání. V kategorii mladší vědecký pracovník do 40 let byl oceněn Michal Malinský z Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK.

Dr. Malinský je jedním z nejvýznamnějších mladých českých odborníků v oblasti fyziky elementárních částic. Vystudoval Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT. Doktorát získal na MFF UK a SISSA/ISAS (Scuola Internazionale Superiore di Studi Avazati/International School for Advanced Studies) v Terstu. Poté působil mnoho let v zahraničí na Univerzitě v Southamptonu ve Velké Británii, v CERN, na Královském technickém institutu (KTH) ve Stockholmu a na Univerzitě ve Valencii. Od roku 2012 je vědeckým pracovníkem Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK. Pravidelně publikuje v prestižních mezinárodních časopisech. V roce 2013 obdržel na podporu svého vědeckého výzkumu grant Nadačního fondu Neuron.

Rozhovor s Michalem Malinským si můžete přečíst na webu Matfyz.cz

– OMK –