Cena MŠMT za výzkum magnetických nanočástic

14. prosince 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ocenilo absolventku Matfyzu dr. Lenku Kubíčkovou. Výsledky jejího výzkumu magnetických nanočástic by mohly pomoci v medicínské diagnostice.

Oceněná Lenka Kubíčková absolvovala doktorský studijní obor Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum na MFF UK. V disertační práci, za kterou ji v pondělí ocenilo MŠMT, dosáhla originálních výsledků jak v oboru základního výzkumu magnetických nanočástic, tak v problematice designu kontrastních látek, které by na těchto částicích mohly být založené. V rámci výzkumu využívala mimo jiné jaderné spektroskopické metody a studovala, jak různé parametry nanočástic ovlivňují jejich efektivitu jako kontrastních látek v magnetické rezonanci.

Talentovaná fyzička absolvovala Matfyz v loňském roce a již v minulosti za svůj výzkum získala Becquerelovu cenu udělovanou francouzským velvyslanectvím. V současnosti je jako držitelka evropského grantu Marie Sklodowska-Curie Postdoctoral Fellowship na postdoktorské stáži na univerzitě Johannese Gutenberga v Mohuči, kde se zabývá výzkumem v oblasti magnetismu frustrovaných systémů.

OPMK, foto MŠMT