Cena Milana Odehnala putuje na MFF UK

22. září 2014
Soutěž o Cenu Milana Odehnala, vypisovaná přibližně každé dva roky Českou fyzikální společností, má své vítěze. Krásné druhé místo obsadily práce členů Katedry chemické fyziky a optiky MFF UK.

Soutěž o Cenu Milana Odehnala, vypisovaná přibližně každé dva roky Českou fyzikální společností, má své vítěze. Krásné druhé místo obsadily práce členů Katedry chemické fyziky a optiky MFF UK.

Cílem soutěže, jejíž historie se píše už více než dvacet let, je ocenit nejlepší práce mladých vědců z oblasti fyziky. Cena, kterou vyhlašuje Česká fyzikální společnost, sekce Jednoty českých matematiků a fyziků, zároveň připomíná odkaz Milana Odehnala. Jako teoretik v oblasti fyziky nízkých teplot se významně zasadil o českou fyziku zejména v šedesátých až osmdesátých letech. Zabýval se polarizovanými protonovými terčíky, jadernou magnetickou rezonancí, slabou supravodivostí a dalšími fyzikálními jevy.

Na stupně vítězů se letos postavilo celkem šest autorů. O druhé místo se podělili reprezentanti Matfyzu, Ing. Lucie Augustovičová s prací o metastabilním heliu v mezihvězdném prostoru a RNDr. Martin Kozák, Ph.D., se studiem excitonů a elektron-děrové kapaliny v diamantu. Oba dva jsou pracovníky Katedry chemické fyziky a optiky.

Porota vybírala nejlepší příspěvky, které odevzdalo celkem sedmnáct účastníků. Letošní ročník přinesl natolik kvalitní práce, že kromě cen šesti vítězům porota udělila ještě čtyři čestná uznání.

-omk-