Cena L'Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě putuje na Matfyz

26. srpna 2020

Doktorka Lucie Augustovičová z Katedry chemické fyziky a optiky MFF UK patří k trojici laureátek 14. ročníku soutěže L'Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě.

Soutěž, kterou od roku 2006 pořádá v České republice společnost L'Oréal, oceňuje nadějné vědkyně vybrané odbornou porotou složenou ze zástupců Akademie věd ČR a České komise pro UNESCO. Letos se soutěže zúčastnilo celkem 50 českých badatelek z různých vědních oborů, tři z nich získaly odměnu ve výši 200 tisíc korun.

Dr. Lucie Augustovičová, která patří mezi oceněné, se na Katedře chemické fyziky a optiky MFF UK věnuje studiu nízkých teplot. V rámci výzkumu se jí podařilo odhalit jevy, s jejichž pomocí by v budoucnu mělo být možné ochladit molekuly na miliardtinu stupně Celsia nad absolutní nulou. Její objev by mohl otevřít cestu k dosud nepozorovaným exotickým skupenstvím hmoty, jako je molekulární Bose-Einsteinův kondenzát.

„Pokud by se nám podařilo takového stavu dosáhnout a zároveň pochopit s ním spojené vnitřní zákonitosti, vedlo by to k experimentálnímu pozorování předpovězených kvantově-mechanických jevů. Ty jsou využitelné například pro kvantově informační procesy nebo pro realizaci kvantových simulátorů, které zkoumají klíčové problémy ve fyzice kondenzovaných látek,“ uvedla pro L'Oréal talentovaná vědkyně, která se nedávno stala také maminkou.

Výzkum dr. Augustovičové přibližuje březnový rozhovor na Matfyz.cz.

OPMK, podle TZ
Úvodní foto Tomáš Rubín