Cena Jirky Matouška

30. ledna 2019

Jirka Matoušek, přední světový odborník v diskrétní matematice a informatice, profesor Katedry aplikované matematiky a dlouholetý vedoucí doktorandského semináře, nás předčasně opustil na jaře roku 2015. Na jeho památku byla založena nová cena pro studenty.

Cenu uděluje vedoucí KAM vždy na začátku roku (první cena byla udělena v roce 2016) doktorandům KAM a IÚ UK, kterým se podařil v uplynulém roce výjimečný originální výsledek, který musí být v době udílení ceny připravený k publikaci. Příjemce ceny vybírá výbor, který jmenuje vedoucí KAM. Počáteční výbor ceny tvoří Helena Nyklová, Jarik Nešetřil a Martin Loebl.

Po zvážení návrhů na cenu se výbor rozhodl udělit dvě ceny za rok 2018 studentům KAM a IÚ UK:

  1. Matěj Konečný (KAM) – za výzkumnou práci v oblasti homogenních struktur a Ramseyovy teorie, článek Forbidden Cycles in Metrically Homogeneous graphs, 2018, https://arxiv.org/abs/1808.05177
  2. Debarati Das, B.Th., M.Th. (IÚ UK) – za výzkumnou práci v oblasti algoritmů pro počítání editační vzdálenosti, článek Approximating Edit Distance Within Constant Factor in Truly Sub-Quadratic Time, in Proc. of the 59th Annual IEEE Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS), pp. 979-990, 2018, https://arxiv.org/abs/1810.03664
 

Komise dále rozhodla podpořit mimořádným stipendiem perspektivní výzkum Mgr. Elif Garajové (KAM) v oblasti intervalového lineárního programování a RNDr. Tomáše Masaříka (KAM) v oblasti parametrizované složitosti.

– KAM & IÚ UK –