Cena Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku

13. prosince 2016
Rektor Univerzity Karlovy udělil Cenu Jaroslava Jirsy. Mezi oceněné učebnice patří kniha Mathematics++: Selected Topics Beyond the Basic Courses.

Rektor Univerzity Karlovy udělil Cenu Jaroslava Jirsy. Mezi oceněné učebnice patří kniha Mathematics++: Selected Topics Beyond the Basic Courses.

Cena Jaroslava Jirsy, nazvaná po dlouholetém řediteli univerzitního nakladatelství Karolinum, je určena autorům a autorským týmům z Univerzity Karlovy za vysokoškolské učebnice. Je udělována výhradně za první vydání publikace v oborech lékařsko-farmaceutických, společenskovědních, přírodovědných a matematicko-fyzikálních. Návrhy na udělení ceny podávají děkani fakult či ředitelé dalších součástí rektorovi univerzity. V oborech přírodovědných a matematicko-fyzikálních byla letos oceněna učebnice Mathematics++: Selected Topics Beyond the Basic Courses (Ida Kantor, M.Sc., Ph.D., Prof. RNDr. Jiří Matoušek, DrSc. a doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D., nakladatelství American Mathematical Society).

Publikace, oceněná v tomto roce také děkanem fakulty, představuje šest oblastí matematiky, které jsou užitečné v aplikacích v informatice, zejména v diskrétní matematice a teoretické informatice. Výběr témat byl veden tím, co studenti informatiky na MFF (v magisterském a doktorském programu studia) mohou užít ve svém výzkumu, ale na co ve standardním programu není čas. Snahou bylo, aby učebnice byla stručnější než běžné „Úvody do studia“, ale stále představila daný obor tak podrobně, aby čtenář získal základy aktivního pochopení. Univerzitní přednášky, s výjimkou těch určených pro pokročilé studenty matematiky, se většinou zaměřují na matematiku vyvinutou před 20. stoletím. Nicméně i modernější matematika má své pevné místo v současném výzkumu v teoretické informatice a mnoha dalších oblastech. Cílem knihy je zaplnit tuto mezeru a tím je unikátní jak na českém, tak na mezinárodním trhu.

V dalších oborech pak byly oceněny učebnice Fyziologie a patologická fyziologie pro klinickou praxi (prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., a kol., nakladatelství Grada) a Jazyk – jeho český příběh (prof. PhDr. Jiří Marvan, Ph.D., nakladatelství Karolinum).

Tisková zpráva, OMK


Ida Kantor, Jiří Matoušek, Robert Šámal:
Mathematics++: Selected Topics Beyond the Basic Courses
American Mathematical Society, 2015, 343 stran

ANOTACE: Mathematics++ is a concise introduction to six selected areas of 20th century mathematics providing numerous modern mathematical tools used in contemporary research in computer science, engineering, and other fields. The areas are: measure theory, high-dimensional geometry, Fourier analysis, representations of groups, multivariate polynomials, and topology. For each of the areas, the authors introduce basic notions, examples, and results. The presentation is clear and accessible, stressing intuitive understanding, and it includes carefully selected exercises as an integral part. Theory is complemented by applications—some quite surprising—in theoretical computer science and discrete mathematics. The chapters are independent of one another and can be studied in any order.

ukázka