Cena Crytur za materiálový výzkum

9. července 2019

Absolvent Matfyzu Jindřich Pipek získal třetí místo v soutěži diplomových prací z oblasti materiálových věd.

Soutěž, kterou každoročně pořádá turnovská společnost Crytur, je určena studentkám a studentům v posledních ročnících magisterského studia na českých a slovenských vysokých školách. Do letošního ročníku se přihlásili posluchači ze sedmi univerzit, autory nejlepších diplomových prací vybírala odborná porota složená ze zástupců firmy. Slavnostní vyhlášení výsledků spojené s předáním symbolických šeků se uskutečnilo na konci června v sídle společnosti.

Třetí místo a odměnu 20 tisíc korun získal Mgr. Jindřich Pipek za práci Charge transport in semiconducting radiation detectors. Na MFF UK ji pod vedením doc. Eduarda Belase obhájil v loňském roce. Práce je současně jedním z prvních výstupů nově vznikajícího centra pro charakterizaci materiálů pro laserová měření a detektory. Jindřich Pipek nyní pokračuje v doktorském studiu na Fyzikálním ústavu UK.

První místo obsadil zástupce Fakulty chemicko-inženýrské VŠCHT v Praze Martin Hruška za práci Thermally and optically modulated desorption of gases on chemical sensor layers. Druhé místo potom Ondřej Veselý z Přírodovědecké fakulty UK s prací Syntéza hierarchických zeolitů pro přípravu chemických specialit. Kromě autorů předložených prací byli rovněž oceněni jejich školitelé. V rámci soutěže bylo uděleno také jedno čestné uznání.

Oceněnému Jindřichu Pipkovi gratulujeme.

OPMK