Cena Crytur pro absolventa Matfyzu

22. prosince 2020

Absolvent MFF UK a nynější doktorand Petr Král získal třetí místo v soutěži o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách, kterou každoročně vyhlašuje turnovská společnost Crytur.

Petr Král uspěl v sedmém ročníku soutěže s prací Unconventional behavior of Ce and Yb compounds induced by extreme pressure. Zkoumal v ní intermetalikum krystalizující v tetragonálním typu mříže, u kterého je možné pomocí mechanického tlaku docílit změny v magnetickém chování.

Oceněná práce vznikala na Katedře fyziky kondenzovaných látek pod vedením dr. Jiřího Prchala. „Přestože se Petr věnoval spíše základnímu výzkumu, jeho poznatky by mohly být využitelné například v tlakových sensorech. Další bádání v této oblasti, jehož je i nadále Petr Král součástí, prozatím zůstává za branami univerzitních laboratoří,“ uvedl dr. Prchal.

Do letošního ročníku Cen Crytur bylo přihlášeno celkem 31 diplomových prací obhájených v roce 2020. Vítězkou soutěže se stala Denisa Štěpánková z FJFI ČVUT. Druhé místo obsadil Filip Antončík z FCHT VŠCHT. Porota složená z vědecko-výzkumných pracovníků firmy Crytur udělila také tři čestná uznání. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo formou online konference. Autoři vítězných diplomových prací i jejich školitelé získali finanční odměnu.

Oceněnému Petru Královi gratulujeme.

OPMK