Cena Antonia Zampolliho pro prof. Evu Hajičovou

18. června 2018

Prof. Eva Hajičová z Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK obdržela prestižní cenu, kterou uděluje mezinárodní společnost European Language Resources Association.

Antonio Zampolli Prize je udělována jednou za dva roky vždy jednomu evropskému nebo světovému vědci za významný přínos v oblasti vytváření a vyhodnocování jazykových dat. Rozhodnutí o udělení letošní ceny bylo vyhlášeno 11. 5. v rámci konference Language Resources and Evaluation 2018 v Miyazaki v Japonsku. Prof. Hajičová je tak po Fredericku Jelinekovi, dr. h. c. Univerzity Karlovy, druhým nositelem této ceny z UK. Předchozí nositelé této ceny byli z význačných světových univerzit – Carnegie Mellon University, University of California Berkeley, Princeton University, University of Pennsylvannia, Oxford University a dalších.

Prof. Hajičová byla oceněna za celoživotní přínos v oblastech formální a počítačové lingvistiky. Pod jejím vedením vznikl koncept unikátního projektu Pražského závislostního korpusu zúročující výsledky desítek let teoretických studií klasické a formální lingvistiky. Pražský závislostní korpus patří ke špičkovým projektům ve svém oboru a jako takový se dočkal vynikajících mezinárodních ohlasů. V oblasti jazykových zdrojů používaných v počítačové lingvistice a aplikacích jazykových technologií tak dnes čeština patří i zásluhou prof. Hajičové k nejlépe zpracovaným jazykům.

– ÚFAL –