Budoucnost výzkumu s využitím metod neutronového rozptylu

5. června 2017
V úterý 30. 5. se na MFF UK uskutečnilo jednání zástupců členských zemí Central European Neutron Initiative s vedením Institut Laue-Langevin.

V úterý 30. 5. se na MFF UK uskutečnilo jednání zástupců členských zemí Central European Neutron Initiative (Rakousko, ČR, Maďarsko a Slovensko) s vedením Institut Laue-Langevin (ILL) Grenoble ohledně současnosti i budoucnosti výzkumu s využitím metod neutronového rozptylu v rámci ILL.

Institut Laue-Langevin v Grenoblu (ILL) představuje v současnosti nejvýznamnější centrum neutronového výzkumu v Evropě. Je zde umístěno více než 40 unikátních experimentálních přístrojů včetně nízkoenergiového spektrometru ThALES, jenž byl postaven ve spolupráci mezi MFF UK a ILL v letech 2010–2014. Vědecké týmy z členských zemí zde využívají široké spektrum možností využití intenzivních svazků neutronů ve fyzice, materiálovém výzkumu, biologii či chemii.

Česká republika se stala vědeckým členem ILL již roku 1998, formálně je zde zastupována Univerzitou Karlovou. Členství je realizováno v rámci konsorcia Central European Neutron Initiative (CENI) zahrnující také Rakousko, Slovensko a Maďarsko. Zástupci CENI se každoročně schází, aby projednali otázky svého působení v rámci ILL. V letošním roce se organizace setkání ujal Pavel Javorský z Katedry fyziky kondenzovaných látek MFF, jenž také zastupuje ČR v CENI a ILL.

Setkání se kromě zástupců zemí CENI zúčastnil jako host také ředitel ILL, prof. Helmut Schober, vzácná byla i účast Ference Mezeie, autora zavedení metody spin-echo v neutronovém rozptylu. Na programu jednání byly zejména důležité finanční otázky a návrh členské smlouvy na období 2019–2023. P. Javorský zmínil pozitivní rozvoj neutronové komunity v ČR, což ovšem přináší zvýšený tlak ze strany ILL na zvýšení našeho členského příspěvku. Závěrem se všichni účastnící shodli, že forma konsorcia CENI je pro zúčastněné strany přínosná a bude pokračovat i v následujícím období.

Více informací o spolupráci s ILL Grenoble lze najít na stránkách výzkumné infrastruktury ILL-CZ.

– OMK –