Bolzanova cena za křemíkové nanokrystaly

26. ledna 2015
20. ledna se konalo slavnostní předávání Bolzanovy ceny. V přírodovědné kategorii cenu převzal dr. Lukáš Ondič z MFF UK za práci zabývající se křemíkovými nanokrystaly a fotonickými strukturami.

20. ledna se konalo slavnostní předávání Bolzanovy ceny. V přírodovědné kategorii cenu převzal dr. Lukáš Ondič z MFF UK za práci zabývající se křemíkovými nanokrystaly a fotonickými strukturami.

Bolzanova cena, kterou ocenění autoři dizertačních prací převzali z rukou rektora UK prof. Tomáše Zimy, se každoročně uděluje ve třech kategoriích – společenskovědní, lékařské a přírodovědné. Letos v přírodovědné kategorii vyhrála práce Silicon nanocrystals, photonic structures and optical gain z oblasti fyzikálního výzkumu.

„Moje dizertační práce Křemíkové nanokrystaly, fotonické struktury a optický zisk se zabývá jednak křemíkovými nanokrystaly a jejich optickými vlastnostmi a jednak jejich kombinací s fotonickými krystaly. Tyto nanokrystaly jsou zajímavé tím, že mají efektivní luminiscenci – to znamená, že při optické i elektrické excitaci generují viditelné záření – světlo. Už od 90. let minulého století se vedou diskuze o původu tohoto jevu. Jedním z výsledků naší práce bylo, že jsme popsali mikroskopický původ této luminiscence,“ přibližuje svoji práci dr. Ondič.

Dr. Ondič na MFF UK absolvoval obor Kvantová optika a optoelektronika a nyní působí ve Fyzikálním ústavu Akademie věd ČR. Studuje křemíkové nanokrystaly a možnost zvýšení jejich efektivity luminiscence a optického zisku tak, že se na povrchu vzorku se zabudovanými křemíkovými nanokrystaly vyrobí dvoudimenzionální periodická struktura, tzv. fotonický krystal. Práce s křemíkovými krystaly je zajímavá právě z hlediska aplikačního využití. „Výsledky výzkumu najdou využití zejména ve fotonice a fotovoltaice. Nicméně díky nízké toxicitě zkoumaných nanokrystalů by mohly najít uplatnění také v biologii jako fluorescenční značky a případně i jako nositelé léčiv,“ popisuje dr. Ondič význam výzkumu.

Téma fotonických krystalů je v dnešní době velice aktuální. „Dá se říci, že fotonické krystaly jsou v kurzu. Mají využití například v solárních článcích, laserech nebo v LED diodách. Metodu, kterou se fotonické krystaly připravují, můžeme označit za high-tech, protože zde dochází k propojení fyziky a informatiky,“ dodává dr. Ondič.

Výzkumem křemíkových nanokrystalů se zabývají také kolegyně dr. Ondiče, dr. Kateřina Kůsová, absolventka MFF UK, která za svoji dosavadní práci v loňském roce obdržela ocenění L'Oréal Pro ženy ve vědě, a dr. Anna Fučíková, která za zkoumání křemíkových nanokrystalů získala v roce 2012 cenu Česká hlava – Doctorandus.

- OMK -