Bohatý program přilákal návštěvníky na Den otevřených dveří

30. listopadu 2016
Matfyz má za sebou další Den otevřených dveří. Návštěvníci se na něm uplynulou středu dozvěděli nejen vše podstatné o studiu, ale nahlédli také do zákulisí fakulty a její vědecké činnosti.

Matfyz má za sebou další Den otevřených dveří. Návštěvníci se na něm uplynulou středu dozvěděli nejen vše podstatné o studiu, ale nahlédli také do zákulisí fakulty a její vědecké činnosti.

Po loňském úspěchu se hlavní dopolední program Dne otevřených dveří opět uskutečnil ve společenském sále Kongresového centra Praha. Ten letos uvítal téměř 600 návštěvníků, a to především z řad potenciálních uchazečů o studium.

Ještě před startem hlavního programu v 10 hodin dopoledne se kolem stánků ve společenském foyer kupily zástupy návštěvníků. Své prezentace doplněné řadou experimentů a praktických ukázek pro ně připravili zástupci jednotlivých kateder a oborů vyučovaných na MFF UK. Uchazeči o studium se díky této miniexpozici potkali se špičkovými vědci z fakulty a mohli se jich přímo zeptat nejen na problémy spojené se studiem, ale i na různé aspekty výzkumu. Mnohdy exoticky znějící názvy jednotlivých studijních oboru tak byly hned o něco jasnější.

Téměř tříhodinový informační maraton zahájil na pódiu společenského sálu děkan fakulty prof. Jan Kratochvíl. Ten ve svém vystoupení mimo jiné zdůraznil nulovou nezaměstnanost absolventů, jíž se může pochlubit jen nemnoho dalších škol.

Po úvodním slovu prof. Kratochvíla přítomné čekal krátký exkurz do problematiky počítačových simulací, oblasti, které se na Matfyzu věnuje Katedra numerické matematiky. Její vedoucí doc. Petr Knobloch a kolegové prof. Miloslav Feistauer, prof. Miroslav Tůma, dr. Petr Tichý a dr. Václav Kučera posluchače seznámili s tím, jak lze pomocí matematických metod a moderních počítačů simulovat nejrůznější jevy kolem nás. Takové simulace slouží k analýze i prevenci nehod, jako je například zborcení mostu či pád letadla. Nacházejí uplatnění také v automobilových crash testech, ve filmech a PC hrách, v medicíně (simulace proudění krve v těle), meteorologii (předpovídání počasí) nebo v astrofyzice (simulace procesů ve hvězdách).

Sérii přednášek vystřídaly ryze praktické informace o studijních oborech, přijímacím řízení i o samotném studiu. S tím přítomné rámcově seznámil proděkan pro koncepci studia doc. Vladislav Kuboň.

V rámci odpoledního programu Dne otevřených dveří zájemci navštívili fakultní budovy na Malé Straně a v pražské Troji, kde se v přednáškách, interaktivních výstavách a exkurzích do učeben a laboratoří prezentovaly jednotlivé bakalářské obory, tedy matematika, fyzika, informatika a učitelství.

Heslo celého dne vybral snad nevědomky pro svoji přednášku doc. Petr Knobloch, který citoval Konfuciův výrok: „Vyberte si práci, která vás baví a ani jediný den svého života nebudete muset strávit prací.“ Zaměstnání totiž pro většinu matfyzáků není pouhým zdrojem obživy, ale také zábavou a koníčkem. To se snad organizátorům podařilo skrze program Dne otevřených dveří ukázat.

Pokud ještě Matfyz nestudujete, baví vás matematika, fyzika či informatika, neváhejte a podejte si přihlášku. Čas na to máte až do 31. března příštího roku. Více informací o studiu na Matfyzu naleznete na fakultních webových stránkách v sekci věnované uchazečům nebo na www.studujmatfyz.cz.

– OMK –