Bohatství v rozmanitosti

1. února 2017
Excelentní postavení Univerzity Karlovy mezi českými vysokými školami potvrdily výsledky nezávislého hodnocení Střediska vzdělávací politiky, které vyšly v příloze Hospodářských novin. MFF UK podle zprávy získala nejvyšší hodnocení nejen v kategorii Vědecká, výzkumná a tvůrčí orientace, ale i v celkovém součtu všech sedmi kategorií.

Excelentní postavení Univerzity Karlovy mezi českými vysokými školami potvrdily výsledky nezávislého hodnocení Střediska vzdělávací politiky, které vyšly v příloze Hospodářských novin. Matematicko-fyzikální fakulta UK podle zprávy získala nejvyšší hodnocení nejen v kategorii Vědecká, výzkumná a tvůrčí orientace, ale i v celkovém součtu všech sedmi kategorií.

Univerzita Karlova jako celek obdržela jako jediná vysoká škola nejvyšší možné hodnocení ve třech kategoriích z možných sedmi (Mezinárodní otevřenost a atraktivita, Zájem uchazečů a úroveň studentůUplatnění absolventů na trhu práce). Za ní se umístily Vysoká škola ekonomická v Praze a Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, které obdržely nejvyšší hodnocení ve dvou kategoriích. Velmi dobře se v žebříčku umístily i jednotlivé fakulty Univerzity Karlovy. Celkem jednačtyřicetkrát se některá z fakult UK zařadila do nejúspěšnější skupiny v některé kategorii. Čtyřem lékařským fakultám se to podařilo dokonce pětkrát. Matematicko-fyzikální fakulta UK získala nejvyšší hodnocení ve čtyřech ze sedmi kategorií.

Zveřejněné hodnocení vysokých škol za rok 2016 hodnotilo univerzity podle sedmi kategorií (Vědecká, výzkumná a tvůrčí orientace, Mezinárodní otevřenost a atraktivita, Regionální rozvoj a sociální inkluze, Zájem uchazečů a úroveň studentů, Hodnocení studia, kurzů a učitelů, Zaměření na praxi a další vzdělávání a Uplatnění absolventů na trhu práce). Kategorie byly vytvořeny na základě analýzy 85 ukazatelů o každé vysoké škole a fakultě. Hodnoceno bylo celkem 21 veřejných vysokých škol a 130 jejich fakult. Profil každé vysoké školy a fakulty byl hodnocen počtem hvězdiček od jedné do pěti.

Celková zpráva Bohatství v rozmanitosti: Profily veřejných vysokých škol v ČR 2016 je zveřejněna na stránkách Střediska vzdělávací politiky PedF UK.

Na základě tiskové zprávy UK, OMK