Beroun hostil částicové Masterclasses

4. dubna 2014
Studenti gymnázií z Berouna, Rakovníka a Dobříše si v rámci programu International Masterclasses vyzkoušeli, jak vypadá práce v CERN. S „výzkumem“ jim pomohli pracovníci Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK.

Studenti gymnázií z Berouna, Rakovníka a Dobříše si v rámci programu International Masterclasses vyzkoušeli, jak vypadá práce v CERN. S „výzkumem“ jim pomohli pracovníci Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK.

Doc. Zdeněk Doležal, RNDr. Peter Kodyš, CSc., a Mgr. Zbyněk Drásal zahájili celodenní program na gymnáziu v Berouně výkladem principů částicové fyziky. Úvodní dvouhodinová přednáška studenty zaujala a především je připravila na praktickou část, která následovala.

V počítačové laboratoři gymnázia dostali k dispozici reálná data získaná z experimentu LHC v CERN. S využitím speciálního softwaru je pak vyhodnocovali s cílem najít stopy Z nebo Higgsova bosonu. Rozhodně tedy nešlo o snadné zadání.

Vrcholem programu byla videokonference, které se účastnily další skupiny studentů z Amsterodamu, Banské Bystrice, Milána a Stockholmu. Vzájemné srovnání výsledků mezi týmy a následná diskuse potvrdily existenci Z bosonu. Některým týmům se podařilo nejen znovuobjevit Higgsův boson, ale naznačit dokonce možnost existence další částice, která je v současnosti teprve předmětem reálného výzkumu.

Internetové debaty se zúčastnili zároveň přímo vědci z CERN, kteří poskytli k výsledkům analýz odborný komentář a odpovídali na četné dotazy studentů.

International Masterclasses: 28 zemí, 6 000 účastníků

Cílem programu International Masterclasses, který letos probíhá už po desáté, je populárně-naučnou formou přiblížit studentům základy částicové fyziky. Středoškoláci se během přednášek dozvědí, jak funguje výzkum elementárních částic, a poté mají možnost si ověřit získané znalosti na reálných datech. V závěru programu probíhá mezinárodní konference účastníků, která je platformou pro diskusi o vlastních poznatcích a zkušenostech. Akce se každoročně účastní více než 6 000 středoškolských studentů z celého světa.

- OMK -