Benefiční koncert Stijna De Cocka

22. května 2014
Refektář na Malé Straně hostil benefiční koncert amerického klavíristy Stijna De Cocka ve prospěch Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně o.s.

Refektář na Malé Straně hostil benefiční koncert amerického klavíristy Stijna De Cocka ve prospěch Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně o.s.

Benefičním koncertem MFF UK zakládá novou tradici. Koncertní křídlo, pořízené z příspěvků dárců v rámci veřejné sbírky v loňském roce, má nadále sloužit také dobročinným účelům.

Volný cyklus benefičních koncertů zahájil americký klavírista Stijn De Cock. Doktorát z hudební vědy získal na University of Michigan, zvítězil v řadě hudebních soutěží, např. International Liszt Competition v Los Angeles nebo International Music Festival Piano Competition v Polsku. Stijn De Cock je aktivním členem American Liszt Society a dalších hudebních organizací. V současné době vyučuje na státní univerzitě New York Fredonia.

K uskutečnění koncertu výrazně přispěl prof. Igor Kříž, který působí v současnosti na University of Michigan a je absolventem MFF UK. Cestu a návštěvu umělce zajistil ze svých soukromých prostředků.

Stijn De Cock nabídl ze svého repertoáru skladby Antonio Solera, Josepha Haydna, Ference Liszta, Alexandra Skrjabina, Leoše Janáčka a Aarona Coplenda. Expresivní podání s důrazem na technické provedení představovalo pro české publikum opravdu neotřelý pohled na mnohdy klasické a obecně známé skladby.

S potěšením můžeme konstatovat, že na dobrovolném vstupném se podařilo vybrat 9 617 Kč, které jsou už v tuto chvíli v péči Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně o. s., jediné neziskové organizace v ČR s takovýmto zaměřením.

Všem dárcům děkujeme. O dalším dobročinném koncertu budeme včas informovat na webových stránkách fakulty.

- OMK -