Barclays v partnerském programu MFF UK

8. ledna 2016
V prosinci 2015 se okruh společností, které úzce spolupracují s Matfyzem, rozrostl o dalšího významného člena. Slavnostním podpisem smlouvy vstoupila do Partnerského programu MFF UK společnost Barclays Capital Services, jež je českou pobočkou velké nadnárodní bankovní a finanční skupiny Barclays.

V prosinci 2015 se okruh společností, které úzce spolupracují s Matfyzem, rozrostl o dalšího významného člena. Slavnostním podpisem smlouvy vstoupila do Partnerského programu MFF UK společnost Barclays Capital Services, jež je českou pobočkou velké nadnárodní bankovní a finanční skupiny Barclays.

Přestože je v celosvětovém měřítku Barclays bankou, česká pobočka se v rámci korporace zabývá převážně nebankovními službami, z nichž nejdůležitější je vývoj informačních systémů a pokročilého softwaru, mimo jiné i pro finanční analytiku. Tomu odpovídá i zacílení budoucí spolupráce na studenty informatiky a na témata jejich bakalářských prací, diplomových prací a softwarových projektů.

Spolupráce umožní studentům, kteří o to projeví zájem, proniknout už během studia do problémů motivovaných praxí velké bankovní instituce. Ti pak společnosti Barclays poskytnou svůj mnohdy nový a neotřelý pohled na řešení těchto problémů.

Vedoucí české pobočky Barclays, pan Michael Webb, v debatě s děkanem MFF UK prof. Janem Kratochvílem při slavnostním podpisu partnerské smlouvy ocenil výbornou reputaci studentů a absolventů fakulty. Dále uvedl, že se těší na to, jak právě uzavírané partnerství dovolí rozvinout intenzivní spolupráci, která bude výhodná pro všechny zúčastněné strany.

Proděkan pro informatiku doc. Ondřej Čepek, který byl u podpisu smlouvy také přítomen, slova pana Webba potvrdil: „Znám několik našich výborných absolventů, kteří u Barclays pracují – včetně jednoho absolventa doktorského studia, jemuž jsem byl školitelem – a vím, že ve společnosti Barclays pracují na zajímavých projektech. Zároveň mají svému zaměstnavateli skutečně co nabídnout.“

V dalším rozhovoru mezi zástupci fakulty a společnosti Barclays padlo několik konkrétních námětů na budoucí formy spolupráce, jako například letní pracovní stáže studentů nebo odborný mentoring. Věříme, že se v průběhu roku 2016 podaří tyto nápady úspěšně realizovat.

– Mgr. Martin Děcký, Ph.D. –