AS MFF UK zvolil kandidáta na nového děkana

30. dubna 2020

Kandidátem na funkci děkana MFF UK pro období 2020–2024 se stal doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. Přesvědčivou většinou o tom rozhodl Akademický senát MFF UK na svém 250. zasedání 22. dubna 2020.

Návrhy kandidátů bylo možné podávat až do 7. dubna 2020, přičemž volba byla vyhlášena už 4. prosince předchozího roku. Kandidaturu doc. Mirko Rokyty podpořilo 205 podpisů členů akademické obce MFF UK.

Před samotnou volbou kandidáta proběhlo několik besed, jak se zástupci jednotlivých sekcí MFF UK, tak s členy Akademického senátu fakulty. Vzhledem k celospolečenské situaci musela být setkání organizována prostřednictvím elektronických konferenčních systémů. V jednotlivých diskusích představil kandidát postupně svůj volební program a odpovídal na dotazy, které se zaměřovaly na koncepční i osobnostní souvislosti. Přítomni byli také navržení proděkani. Kolegium děkana by se mělo přitom personálně obměnit asi z 50 procent.

S programem doc. Mirko Rokyty, stejně jako s navrhovanými členy budoucího kolegia děkana se mohou všichni seznámit na webových stránkách kandidáta.

Volební zasedání Akademického senátu proběhlo podle vyhlášeného harmonogramu 22. dubna, opět výhradně elektronickou formou včetně tajného hlasování. Z přítomných 24 senátorů podpořilo doc. Mirko Rokytu 23, čímž byl zvolen kandidátem na funkci děkana. „Chtěl bych slíbit jedinou věc, která se mi vlastně slibuje lehce, a ti, co mně blíže znají, tak vědí proč. Pokud mi senát dá důvěru, zvolí mě kandidátem na děkana, a já budu rektorem do této funkce jmenován, budu se výkonu této funkce věnovat na 100 %,“ uvedl ve finále svého závěrečného vstupu doc. Rokyta.

O výsledku volby byl informován rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima. Pokud doc. M. Rokytu děkanem MFF UK jmenuje, ujme se tento své funkce 6. září 2020.

–OPMK–