AMAVET ocenil MFF UK

29. dubna 2013
Dvacátý ročník soutěže EXPO SCIENCE AMAVET a související výroční konference v Senátu ocenily dlouhodobý přínos MFF UK k rozvíjení zájmu mládeže o vědu a techniku. Čestná uznání obdrželi také další pracovníci fakulty.

Dvacátý ročník soutěže EXPO SCIENCE AMAVET a související výroční konference v Senátu ocenily dlouhodobý přínos MFF UK k rozvíjení zájmu mládeže o vědu a techniku. Čestná uznání obdrželi také další pracovníci fakulty.

Ve dnech 25. a 26. 4. 2013 proběhl v Praze v prostorách Akademie věd dvacátý ročník národního finále Soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže EXPO SCIENCE AMAVET.

Souběžně s národním finále se konala v Rytířském sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR Konference 20 let soutěže EXPO SCIENCE AMAVET, na níž převzal pro fakultu z rukou 1. místopředsedkyně senátu PaedDr. Aleny Gajdůškové Čestné uznání za dlouhodobý přínos při rozvíjení zájmu mládeže o vědu a techniku proděkan pro PRopagaci MFF UK RNDr. Martin Vlach, Ph.D. Čestná uznání obdrželi jmenovitě i prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc., a PhDr. Alena Havlíčková.

Dlouhodobá spolupráce MFF UK s Asociací pro mládež vědu a techniku zahrnuje kromě zimních a letních škol matematiky a fyziky nebo součinnosti s kluby AMAVET také odbornou pomoc a podporu Soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže EXPO SCIENCE AMAVET a především jejího národního finále. Řada pracovníků fakulty podpořila finále většiny ročníků v pozici hodnotitelů projektů.

Vítězkou letošního finále soutěže se z 37 zúčastněných stala Aranka Hrušková, studentka gymnázia Ch. Dopplera (fakultní škola MFF UK), s prací Řetězové zlomky kvadratických iracionalit.

- AHA -