Alice Valkárová převezme Cenu Milady Paulové

30. listopadu 2015
Oborem, který dominuje letošnímu ročníku Ceny Milady Paulové, je fyzika. Cenu za přínos zejména české fyzice převezme 1. prosince RNDr. Alice Valkárová, DrSc., z Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK.

Oborem, který dominuje letošnímu ročníku Ceny Milady Paulové, je fyzika. Cenu za přínos zejména české fyzice převezme 1. prosince RNDr. Alice Valkárová, DrSc., z Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK. Dr. Valkárová se zabývá částicovou fyzikou, konkrétně procesy difrakce v elektron-protonových interakcích.

Všech sedm vědkyň, nominovaných na Cenu Milady Paulové, se věnuje fyzikálním tématům. Na seznamu oborů, kterými se zabývají, najdeme například laserové systémy, elektronovou mikroskopii nebo výzkum kapalných krystalů. Volba padla v letošním roce na fyziku proto, aby připomněla významnou osobnost české fyziky profesorku Adélu Kochanovskou a britsko-americkou astronomku Cecilii Payne-Gaposchkinovou. Oblast, ve které je cena udělována, se každý rok mění.

Význam Ceny spočívá jednak v ocenění vědkyň, které za sebou mají úspěšnou výzkumnou kariéru a významné vědecké výsledky, a jednak v podpoře začínajících či zatím studujících badatelek, které jsou na počátku své vědecké dráhy. Cena zároveň hodnotí nejen výzkumnou činnost, ale také pedagogické aktivity nominovaných a jejich spolupráci s občanskými organizacemi a průmyslovou sférou.

Laureátka Ceny Milady Paulové pro rok 2015, dr. Alice Valkárová, se věnuje částicové fyzice se zaměřením na studium procesů difrakce v elektron-protonových interakcích. Na MFF UK vystudovala obor jaderná fyzika, po studiu dále působila na fakultě a od roku 1973 se věnovala dlouhodobému výzkumu ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů v Dubně (SSSR). Na tomto pracovišti se soustředila zejména na analýzu dat z interakcí antiprotonů a protonů při energii 22 GeV ve vodíkové bublinové komoře. Od roku 1986 pracovala v Praze na výstavbě experimentálního zařízení H1 budovaného na urychlovači elektronů a protonů HERA v laboratoři DESY v Hamburku. Konkrétně se dr. Valkárová podílela na stavbě kalorimetru s tekutým argonem, a to jak na návrhu zařízení, tak na konstrukci některých jeho součástí. Od r. 1992 se intenzivně věnuje analýze interakcí elektronů s protony. V Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK založila skupinu, která se zabývá difrakční fyzikou a jejíž činnost je velmi ceněna v rámci zmiňovaného experimentu H1.

„Kolegyni Alici Valkárovou považuji za vědkyni, která dokonale splňuje podmínky pro nominaci a která svým životem může inspirovat ženy směřující na vědeckou dráhu,“ říká k nominaci doc. Jiří Dolejší z Ústavu částicové a jaderné fyziky. Dr. Valkárová se vedle vědecké kariéry věnuje pedagogické činnosti a působila a stále ještě působí též v řadě odborných a vědeckých organizací, například v České fyzikální společnosti, v českém výboru The International Union of Pure and Applied Physics, Výkonném výboru experimentu H1, v Grantové agentuře ČR a rovněž v hodnotícím panelu European Research Council PE2 – Fundamental constituents of matter v Bruselu. „Alice je po všech stránkách velmi výraznou osobností české fyzikální komunity,“ dodává doc. Dolejší.

Rozhovor s dr. Alicí Valkárovou si můžete přečíst na Matfyz.cz

- OMK -