Albertus podruhé ocení mimořádné učitele fyziky a informatiky

13. dubna 2021

Cena pro odborně i společensky výjimečné pedagogy fyziky a informatiky vstupuje do druhého ročníku. Získala další podporovatele, kteří pomohou čelit společenskému nezájmu o přírodovědné obory. Nominace se pro letošní rok uzavírají 31. května.

První ročník Ceny Albertus vyvolal nemalý zájem nejen mezi pedagogy, ale i jejich studenty. Sešlo se 41 nominací a oceněni byli hned dva mimořádní učitelé fyziky, konkrétně Mgr. Zdeněk Polák z Jiráskova gymnázia v Náchodě a RNDr. Vladimír Vícha z Gymnázia Pardubice, Dašická. Porota dále udělila zvláštní cenu za informatiku Mgr. Petře Boháčkové ze ZŠ Dr. Edvarda Beneše v Praze.

„Ve svém prvním ročníku jakákoliv akce vždycky upřesňuje svou tvář a podobu. Myslím, že se podařilo stanovit kritéria ocenění i postup jejich vyhodnocování tak, že dobře a obhajitelně odrážejí nejen odbornou kvalifikaci a pedagogickou činnost, ale také společenskou aktivitu učitelů a jejich práci pro učitelskou komunitu,“ uvedl doc. Jiří Dolejší z MFF UK, který předsedal porotě prvního ročníku.

Hodnocení bude zachováno i pro letošní kolo ceny a bez větších změn zůstává také porota, kterou však obohatí jeden z loňských vítězů Vladimír Vícha. Dále v ní zasednou například popularizátor vědy a novinář Vladimír Kořen, meteoroložka Taťána Míková, astrofyzik Petr Kulhánek a další osobnosti.

Cenu Albertus pořádá také v letošním roce osm institucí, jimž není lhostejný další vývoj přírodovědného vzdělávání v ČR. Konkrétně jde o Matematicko-fyzikální fakultu UK (MFF UK), Jednotu českých matematiků a fyziků (JČMF), Fyzikálně pedagogickou společnost JČMF, Českou fyzikální společnost, organizaci Elixír do škol, projekt Česká hlava, Svět techniky Ostrava a pražské Planetum.

Nově ji podporují Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI), Jednota školských informatiků (JSI), Asociace ředitelů základních škol ČR, Škoda Auto a Československý časopis pro fyziku.

„V kontrastu s touto a mnoha dalšími snahami o podporu přírodovědného vzdělávání MŠMT ČR tápe v potřebné a rozumné podpoře výuky informatiky bez destrukce výuky ostatních předmětů. Zatím nedokáže využít pomoc a spolupráci nabízenou odborníky různých oborů,“ upozorňuje doc. Dolejší.

Přesto či právě proto chtějí pořadatelé cenu i nadále rozvíjet. Věří, že se tak podaří zlepšit obraz fyziky a informatiky ve společnosti i stimulovat diskusi o vzdělání v těchto oborech.

„Hlavním smyslem Ceny Albertus je upozorňovat na pozitivní příklady a na celospolečenský význam učitelů. V době distanční výuky si možná mnoho lidí uvědomilo, že učitel není jen vzdělavatel, ale že ve stejné míře formuje vztah ke konkrétnímu oboru a vytváří motivaci pro další studium. Budeme rádi, když z letošních nominovaných vzejdou přinejmenším stejné osobnosti, jako z prvního ročníku,“ shrnuje doc. Martin Vlach, proděkan MFF UK pro PRopagaci.

Nominace konkrétních učitelů na Cenu Albertus probíhají až do 31. května výhradně elektronicky prostřednictvím formuláře na webu www.albertus.cz.

Nominovat se mohou učitelé sami, mohou být nominováni někým dalším (kolegou, studenty) nebo některou institucí (školou, nadací). Následně s nimi pořadatelé v osobním kontaktu vytvoří podrobnou přihlášku.

Ocenění budou vyhlášeni na finálovém galavečeru Českých hlaviček na podzim letošního roku.

 

Kontakty pro média:

Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.
předseda poroty
tel.: 737 953 232
Jiri.Dolejsi@mff.cuni.cz

Doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D.
Proděkan pro PRopagaci MFF UK
tel.: 608 770 918
Martin.Vlach@mff.cuni.cz