Albertus podpořil první z mimořádných učitelů

29. října 2020

Cena Albertus byla letos poprvé udělena trojici mimořádných učitelů fyziky a informatiky, kteří aktivně přispívají k pozitivnímu obrazu přírodních věd ve společnosti a o jejich kráse dokáží přesvědčit své studenty.

Cena Albertus chce především upozornit na pozitivní příklady v situaci, kdy se většina společnosti k přírodovědnému vzdělání staví rezervovaně. Ocenění učitelé celou svou praxí a životním postojem dokládají důležitost fyziky a informatiky pro současnost i budoucnost. Pořadatelé věří, že všichni ocenění inspirují k podobnému přístupu i řadu dalších pedagogů.

Prvním oceněným je Mgr. Zdeněk Polák, který působí jako učitel matematiky a fyziky od roku 1983 na Jiráskově gymnáziu v Náchodě. Ve škole organizuje zájmové kroužky a se studenty pracuje také ve svém volnu, kdy je připravuje na matematické a fyzikální soutěže. Fyziku propaguje i mezi žáky v rámci letních táborů, které pro ně pořádá.

Jako demonstrátor a přednášející se pravidelně účastní domácích i mezinárodních fyzikálních konferencí, kde inspiruje své kolegy, a aktivně působí ve vzdělávacím projektu Heuréka. V roce 2015 obdržel od hejtmana Královéhradeckého kraje pamětní medaili za celoživotní přínos pro výuku a propagaci fyziky.

Druhý laureát ceny Albertus je stejně jako jeho kolega absolventem Matematicko-fyzikální fakulty UK. RNDr. Vladimír Vícha nastoupil po škole jako učitel fyziky a matematiky na Gymnázium Pardubice, Dašická, kde působí dodnes. Od roku 2012 je zároveň výzkumným pracovníkem Ústavu technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze.

Organizuje fyzikální semináře a své studenty aktivně připravuje na účast ve fyzikálních olympiádách. Dosud vedl přes dvě desítky prací Středoškolská odborné činnosti ve fyzice. Ve spolupráci s ÚTEF ČVUT se podílí na provozu a lektorování seminářů Progresivní detekční metody ve výuce subatomové a částicové fyziky na ZŠ a SŠ. Vede také kurzy ICT a fyzikálních experimentů pro učitele, o fyzice často přednáší veřejnosti.

Zvláštní cenu poroty za informatiku obdržela Mgr. Petra Boháčková, absolventka Pedagogické fakulty UK. Na pražské ZŠ Dr. Edvarda Beneše učí fyziku, angličtinu a environmentální výchovu, zároveň také zastává funkci zástupkyně ředitele. V současnosti především podporuje své kolegy při využívání moderních technologií ve výuce. Je také ambasadorkou společenství evropských škol eTwinning, v rámci kterého učitelé sdílejí zkušenosti a spolupracují na mezinárodní úrovni. Na téma využití ICT ve výuce přednáší na konferencích a pořádá praktické semináře. O svých učitelských zkušenostech pravidelně píše na blogu dejtemipevnybod.cz.

Do prvního ročníku nominovali kolegové či studenti celkem 41 učitelů příslušných oborů. Porota ceny, které předsedal částicový fyzik a popularizátor vědy doc. Jiří Dolejší, se po poměrně složitém parametrizovaném výběru nakonec usnesla na šesti finalistech, z nichž vzešli letošní ocenění.

Cenu Albertus společně pořádají Matematicko-fyzikální fakulta UK (MFF UK), Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF), Fyzikálně pedagogická společnost JČMF, Česká fyzikální společnost, nadace Elixír do škol, Česká hlava, Svět techniky Ostrava a pražské Planetum. Mediálním partnerem je Československý časopis pro fyziku.

Slavnostní předání cen proběhlo na galavečeru Českých hlaviček, který zaznamenala Česká televize.

Podrobnosti včetně medailonků finalistůsložení poroty na www.albertus.cz.

OPMK, foto Michaela Němcová