Albertus ocenil čtveřici mimořádných pedagogů

27. října 2021

Čtyři učitelské osobnosti fyziky a informatiky obdržely letos podruhé Cenu Albertus. Spojuje je výborná odbornost, obrovské nadšení pro obory, které vyučují, a rozsáhlá pomoc dalším učitelům.

Udělat mnohem více, než je nutné, a předávat radost z poznání v oblasti fyziky nebo informatiky nejen studentům, ale co nejširšímu okruhu zájemců. A vlastně nebýt nikdy tak docela spokojen s vlastní prací, pořád a pořád ji zlepšovat. Tak snad můžeme po skončení druhého ročníku charakterizovat laureáty Ceny Albertus, která upozorňuje na význam a nezbytnost skutečných učitelských osobností v oblasti exaktních věd.

„Kvalifikovaní, aktivní a tvořiví učitelé fyziky, informatiky, ale i dalších oborů jsou naprosto nezbytnou podmínkou pro další rozvoj tzv. znalostní společnosti a ekonomiky. Existují, ale zdaleka ne každý učitel je takový; navíc kvalifikovaných učitelů přírodních věd ubývá. Jejich nedostatek možná ještě všichni necítíme jako akutní problém, ale to je otázka několika málo let. Ceny Albertus se to snaží změnit cestou pozitivních příkladů a pozitivní motivace,“ rekapituluje smysl ocenění předseda poroty doc. Jiří Dolejší z Matematicko-fyzikální fakulty UK.

Ani letos nebylo rozhodování o laureátech jednoduché. Předvýběr provedený na základě zaslaných 30 nominací pokračoval osobními prezentacemi šesti finalistů ve druhém kole. Nakonec porota s pestrým složením od učitelů po odborníky vybrala čtyři laureáty, dva za oblast informatiky a dva za oblast fyziky.

Cenu Albertus za informatiku získali Mgr. Štěpánka BaierlováMgr. Barbora Havířová, Ph.D., za oblast fyziky pak Mgr. Jaroslav ReichlPhDr. Jitka Soukupová.

„Druhý ročník ceny získal podporu dalších významných partnerů. Jmenovitě jsou to Škoda Auto, Česká společnost pro kybernetiku a informatiku, Jednota školských informatiků a Asociace ředitelů základních škol České republiky. Věřím, že ve třetím ročníku bude podpora ještě širší. Stále více subjektů i firem z praxe si totiž uvědomuje naléhavou potřebu aktivní podpory učitelů fyziky nebo informatiky,“ shrnul proděkan MFF UK pro PRopagaci doc. Martin Vlach.

Cenu Albertus společně pořádají Matematicko-fyzikální fakulta UK (MFF UK), Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF), Fyzikálně pedagogická společnost JČMF, Česká fyzikální společnost, Elixír do škol, Česká hlava, Svět techniky Ostrava a pražské Planetum. Mediálním partnerem je Československý časopis pro fyziku.

Podrobnosti včetně medailonků finalistů a složení poroty najdete na www.albertus.cz.

Tisková zpráva