Albeř: Povědomý originál

2. září 2015
Ani dobře známý příběh neumíme vypravovat pokaždé stejně. Totéž platí pro úvodní soustředění MFF UK na Albeři. Ačkoli trochu povědomé, je i letos originální, už třeba netradičně přívětivým počasím.

Ani dobře známý příběh neumíme vypravovat pokaždé stejně. Totéž platí pro úvodní soustředění MFF UK na Albeři. Ačkoli trochu povědomé, je i letos originální, už třeba netradičně přívětivým počasím.

Oblast tzv. České Kanady jistě nedostala své jméno bezdůvodně. Albeř také bývá začátkem září spíše chladná a pošmourná. První turnus studentů však v neděli 30. srpna 2015 uvítaly tropické teploty a skoro jasná obloha. Rybník Osika dokresloval dojem českého Jadranu téměř dokonale.

Do zápisu ještě budoucí studenti a studentky fyziky se po příjezdu uvelebili v suchých a prohřátých stanech. Informační besedy, zápis ke studiu nebo tělovýchovné testy tak dostaly až netradičně pohodový ráz. Vše ovládala atmosféra vrcholícího léta. Obvyklý albeřský problém, tedy jak věci zahřívat, se změnil v opačný.

Program prvního turnusu vyvrcholil tradiční besedou s děkanem fakulty. Prof. Jan Kratochvíl odpovídal na dotazy studentů, které byly v mnoha případech dalším originálním prvkem, díky němuž si budeme letošní Albeř určitě zase nějakou dobu pamatovat.

Povědomé a originální se bude nepochybně střídat i v dalším turnusu, který patří informatikům. Jen chceme věřit tomu, že se až do konce týdne nevrátí povědomé albeřské počasí.

Informatiky vítá déšť

Nic nenasvědčovalo tomu, že pozdně letní vedra skončí tak rychle. Stalo se. Budoucí informatici si s sebou ve středu z Prahy přivezli kromě nezbytného tábornického vybavení také výrazně chladnější počasí a všechny albeřské rituály byly náhle povědomější. Úvodní nástup ještě proběhl na „velké louce“, ale už další den se scházíme za hustého deště pod střechou jídelny.

Chladnější počasí snad bude mít pozitivní vliv na výsledky tělovýchovných testů, ve kterých fyzikové (snad kvůli velkým vedrům) příliš neuspěli. To se však dozvíme až na konci turnusu. Deštivý čtvrteční zápis určitě všem studentům předznamenal štěstí v následujících letech. Odpoledne se na chvíli smilovalo a relaxační aktivity včetně vycházek bylo možné absolvovat skoro suchou nohou.

Úspěchy nejen ve studiu opět popřál na večerní besedě děkan fakulty. Otázky studentů byly tentokrát opravdu originální a jejich paleta sahala od existenciálních problémů až k topologii malostranské budovy MFF UK. Celý večer obohatil ještě jeden originál. Skupina Humbuk uvedla ve světové premiéře novinku Změnil se svět na melodii Boba Dylana.

Program informatického turnusu pokračuje až do soboty, poslední třetinu letošní povědomě originální Albeře dohrají budoucí studenti matematiky.

Matematikové ve finále

Letošní albeřské soustředění je ve své závěrečné fázi. Ve stanech se ubytoval poslední turnus budoucích matematiků a matematiček. Počasí závěrečné třetiny soustředění vypadá jako roztomilý průměr předchozích dvou. Je sice poměrně slunečno, ale zároveň chladno. Deky jdou v táboře na odbyt.

Střídání povědomého a originálního tak pokračuje. Program tentokrát zahájila hned v den příjezdu beseda s děkanem fakulty, opět doprovázená kapelou Humbuk. Pestrý mix otázek dokreslil příjemnou neformální atmosféru večera. Tentokrát studenti mimo jiné zjišťovali, zda na fakultě nestudoval akční hrdina Chuck Norris, který jako jediný dokáže dělit nulou. K vážnějším otázkám patřilo hodnocení státních maturit nebo téměř filozofický pohled na matematiku jako vědu.

Obvyklé tělovýchovné testy, besedu se sekčním proděkanem a další body bohatého programu má matematický turnus v tuto chvíli ještě před sebou. Určitě však zdárně dojde až k závěrečnému setkání na velké louce, kde letos naposledy zazní Nazdar! dalšímu studiu na Matematicko-fyzikální fakultě UK.

- OMK -