Akustika rezonovala posluchárnou F1

25. června 2014
Profesor Strouhal by byl snad 17. června potěšen, pokud by se dozvěděl, že právě v učebně po něm pojmenované mělo přes 150 středoškolských studentů příležitost vyslechnout přednášky na téma akustiky od renomovaných vysokoškolských pedagogů.

Profesor Strouhal by byl snad 17. června potěšen, pokud by se dozvěděl, že právě v učebně po něm pojmenované mělo přes 150 středoškolských studentů příležitost vyslechnout přednášky na téma akustiky od renomovaných vysokoškolských pedagogů.

Sám prof. Strouhal, velký milovník hudby, vypracoval svou habilitační práci na téma tzv. třecích tónů. Na jejím základě obdržel docenturu a zařadil se mezi významné fyziky své doby. V posluchárně F1, která nese jeho jméno, se dne 17. 6. 2014 uskutečnil Přednáškový den v rámci projektu Hudební akustika – most mezi uměním a vědou, jehož partnerem je MFF UK a je podporován hlavním městem Praha v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA).

Úvodního slova se ujal proděkan pro PRopagaci dr. Martin Vlach. Vybraní studenti Gymnázia Na Vítězné pláni měli možnost nahlédnout pod pokličku vysokoškolských přednášek. Jako první vyslechli příspěvek o prostorové akustice od prof. Ondřeje Jiříčka, CSc., z FEL ČVUT v Praze, který je předsedou Rady České akustické společnosti.

S druhým příspěvkem vystoupil dr. Milan Guštar (HAMU), který se zabývá především matematickými principy v hudbě, teorií tónových soustav, elektronikou, informatikou a aplikovanou matematikou. Jeho prezentace na téma vývoj elektrofonů byla doplněna pestrými zvukovými ukázkami a našla si své příznivce především v řadách hudebně vnímavých studentů.

Zástupce MFF UK, dr. Tomáš Kekule, se zaměřil především na demonstraci akustických pokusů. Tuto část ocenili studenti dlouhým potleskem. Pedagogové se zájmem pozorovali, čím mohou zpestřit své hodiny fyziky. Na Přednáškovém dni se také poprvé prezentoval hudební videoklip, který samostatně natočili studenti semináře Hudební akustika pod taktovkou profesionálního zvukaře.

Přednáškový den slavnostně ukončil první rok úspěšného projektu Hudební akustika. Přáním vedení projektu a partnera MFF UK je, aby se nadále více podporoval zájem studentů o přírodovědné a technické obory. Právě projekt Hudební akustika dokazuje, že věda a umění mohou jít ruku v ruce.

Ilona Šimánková
- OMK -