Aktuální výzvy nízkodimenzionálního magnetismu

9. března 2021

Na 24. slavnostní Strouhalovské přednášce představila profesorka Jana Kalbáčová Vejpravová nové směry ve výzkumu 2D materiálů. Vzhledem k aktuální situaci proběhla přednáška online.

Prof. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph. D., vystudovala anorganickou chemii na Přírodovědecké fakultě UK, diplomovou práci a docentský titul v oboru fyzika kondenzovaných látek obhájila na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Zde nyní primárně působí a vyučuje. Vede výzkumný projekt TSuNAMI, pro který jako druhá Češka v historii získala v roce 2016 prestižní grant Evropské výzkumné rady a v němž se věnuje magnetickým spinovým hybridům pro biomedicínské a kvantové informační technologie. V roce 2019 jí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR udělilo Cenu Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy v evropském výzkumném prostoru.


Abstrakt přednášky:

The research on two-dimensional (2D) materials is a strikingly developing area of condensed matter physics with an unceasing surprise reservoir. In 2019, the discovery of exotic phenomena in a twisted graphene bilayer stimulated a new research direction known as twistronics, although the graphene seemed to reveal all its secrets already. Recently, close-to-atomically thin magnets emerged as fundamentally exciting objects with great promises in the spin- and magnon-based concepts for information technologies. This talk will review exciting new developments in low-dimensional magnetism with links to the 2D materials research and point to the most critical challenges in the field – imaging of magnetic moments and quasiparticles in these exciting materials. It will also be outlined how this research area may reveal the general link between magnetism, chiral light, and living matter.


Počátek cyklu Strouhalovských přednášek sahá až do roku 1998. Tehdy si fakulta připomněla devadesáté výročí přednášky proslovené prof. Čeňkem Strouhalem u příležitosti slavnostního otevření prvního českého Fysikálního ústavu University Karlo-Ferdinandovy.

S využitím materiálů OVZS a magazínu Forum
Foto: René Volfík