Aktuálně k tragickým událostem na FF UK

21. prosince 2023


Tragické události dnešního odpoledne se jistě velmi silně dotknuly všech členů akademické obce i všech dalších zaměstnanců nejen MFF UK, ale i celé Univerzity. Zcela proto chápeme aktuální rozhodnutí rektorky UK a jejího kolegia zrušit 22. 12. 2023 výuku a veškeré další akce, které se měly konat na půdě Univerzity Karlovy.

Zrušení výše vyjmenovaných aktivit má pietní charakter a není tedy výrazem obav z toho, že by se podobně tragické události mohly opakovat. Budovy MFF UK proto dne 22. 12. zůstanou otevřeny, symbolicky však na nich budou vlát černé prapory.

Nejen za vedení MFF UK, ale jistě i za vás všechny bych chtěl na závěr vyjádřit hluboké zděšení nad tím, co se dnes v budově Filozofické fakulty UK na Palachově náměstí odehrálo. Vyjádření soustrasti všem, kterých se tato tragická událost bezprostředně dotýká, nemůže ani v nejmenším umenšit jejich ztrátu, přesto mi dovolte tuto soustrast s velkou pokorou vyjádřit.

M. Rokyta
děkan MFF UK