Akademie věd ocenila prof. Rolfa Heuera

17. května 2016
Akademie věd ČR udělila v pátek 13. května bývalému řediteli CERN prof. Rolfu Heuerovi čestnou medaili „De scientia et humanitate optime meritis“.

Akademie věd ČR udělila v pátek 13. května bývalému řediteli CERN prof. Rolfu Heuerovi čestnou medaili „De scientia et humanitate optime meritis“.

Medaile AV ČR jsou udíleny významným tuzemským a zahraničním osobnostem za jejich přínos pro rozvoj vědy, vzdělanosti a kultury. Prof. Heuer převzal ocenění z rukou předsedy AV ČR prof. Jiřího Drahoše. Během děkovného proslovu vyzdvihl mimo jiné důležitost mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu, jíž je CERN dobrým příkladem. Připomněl také význam mladých vědců a vědkyň.

Prof. Heuer je německý částicový fyzik. V současné době zastává funkci prezidenta Německé fyzikální společnosti (Deutsche Physikalische Gesellschaft). V letech 2009–2016 byl generálním ředitelem CERN. Je také členem Mezinárodní rady UK a držitelem Zlaté pamětní medaile UK. V dubnu 2014 daroval děkan MFF UK prof. Jan Kratochvíl při osobní návštěvě v CERN prof. Heuerovi Kleinovu lahev.

– OMK –