Adiabatické kvantové počítače v roce 2017

9. března 2017

Na v pořadí již 20. Strouhalovské přednášce zaujal profesor Mark A. Novotny publikum svým pohledem na adiabatické kvantové počítače a jejich místo ve vědě v roce 2017.

Na v pořadí již 20. Strouhalovské přednášce zaujal profesor Mark A. Novotny publikum svým pohledem na adiabatické kvantové počítače a jejich místo ve vědě v roce 2017.

Přednáška Adiabatické kvantové počítače v roce 2017: Velká výhoda, anebo humbuk? započala tradičně úvodem děkana prof. Jana Kratochvíla, který v krátkosti představil přednášejícího hosta plné posluchárny F1. Prof. Mark A. Novotny je však fakultnímu publiku již znám díky pobytu na MFF UK v rámci programu Fulbright Distinguished Chair. Na svých seminářích představuje moderní pohled na kvantovou mechaniku s vizí možných technologických aplikací a po celý akademický rok vede přednášku Kvantová mechanika: netradiční úvod a vybrané aplikace (NFPL804).

Prof. Novotny se narodil v USA. Bakalářský titul z fyziky získal na North Dakota State University a doktorský titul obhájil v roce 1978 na Stanfordské univerzitě. Poté byl do roku 2003 profesorem a vedoucím Oddělení fyziky a astronomie na Mississippi State University, dále do roku 2013 působil jako W. L. Giles Distinguished Professor. Publikoval více než 200 odkazovaných článků v oborech pohybujících se od materiálové fyziky přes informatiku až po kvantová zařízení. Je vynálezcem a držitelem amerického patentu s názvem Fully Scalable Computer Architecture a je také držitelem amerického prozatímního patentu Quantum dragon nanodevices and to quantum computers. Je členem American Physical Society a American Association for the Advancement of Science.

Počátek cyklu Strouhalovských přednášek sahá až do roku 1998. Tehdy si fakulta připomněla devadesáté výročí přednášky proslovené prof. Čeňkem Strouhalem u příležitosti slavnostního otevření prvního českého Fysikálního ústavu University Karlo-Ferdinandovy. Od loňského roku je součástí přednášky i slavnostní předání tisku s vyobrazením Čeňka Strouhala.


Abstrakt přednášky:

The availability of quantum annealing machines, also known as Adiabatic Quantum Computers (AQC), with about N > 50 qubits would be a disruptive technology. A qubit is a quantum superposition of the bits 0 and the 1 at the heart of all binary technology. The ability of an AQC to perform calculations impractical for any binary computer is why governments and companies (including Google) are making substantial investments in AQC. The company D-Wave Systems produces a quantum annealing machine with N > 1000 qubits. An introduction to AQC machines will be presented. Questions addressed will include whether current AQC technologies: are adiabatic? are quantum? are a computer? If AQC are not all hype, it is an impactful new tool. As with any new tool three things should be done: 1) test the current tool, 2) understand applications enabled by the availability of the current tool and future advanced tools, 3) work to improve next generations of the tool. All three will be addressed in this lecture, including tests and applications of the D-Wave 2X with N > 1000 qubits.

– OMK –