Absolventi Matfyzu získali ceny Grantové agentury UK

20. listopadu 2023

Na slavnostním setkání ve Velké aule Karolina se 17. listopadu u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva udílely ceny Grantové agentury UK (GA UK). Mezi šestici oceněných patří Jiří Doležal a Zdeněk Kasner, absolventi doktorského studia na MFF UK.

Ceny předávali rektorka UK Milena Králíčková a předseda Grantové rady UK Vladimír Komárek

Mgr. Jiří Doležal, Ph.D., získal Cenu předsedy Grantové rady za projekt Mapování fotonově-fyzikálních jevů na jednotlivých molekulách pomocí rastrovací sondy. Doktorand Katedry fyziky povrchů a plazmatu zkoumal fotonově-fyzikální jevy na atomární úrovni a jeho výsledky jednoznačně přispěly k prohloubení znalostí v tomto oboru. Unikátní závěry byly publikovány v pěti článcích v renomovaných časopisech s vysokým IF (např. ACS Nano, Nature Communications).

„Když jsem se dozvěděl o nominaci na cenu GA UK, byl jsem příjemně překvapen, a třetí místo v celkovém pořadí mezi všemi projekty je pro mě úžasný výsledek. Úspěch, když se zpětně podívám, byl vlastně docela náhoda. Už dříve jsem si podával žádost o GA UK, který ale nebyl přijat k financování. Po tomto počátečním nezdaru jsme se vrhli s kolegy do úplně nového tématu, kterým se tehdy zabývalo jen několik skupin ve světě. S vypůjčeným spektrometrem jsme rychle získali první výsledky a publikovali jsme je. Nakonec se mi podařilo během mého studia publikovat šest článků, z většiny v časopisech s IF>10. Jsem si vědom, že jsem teprve na začátku vědecké kariéry a její úspěšnost může záviset na mnoha okolnostech. Třeba mi i toto ocenění v budoucnu pomůže,“ popsal Jiří Doležal.

Ing. Zdeněk Kasner získal Čestné uznání Grantové rady za projekt Doménová adaptace pro generování přirozeného jazyka. Oceněný vědec pracuje v Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK, kde se věnuje neuronovým sítím, na nichž stojí systémy umělé inteligence a které vyžadují obrovské množství tréninkových dat. V oceněném projektu se mu podařilo vyvinout model, jenž je schopen generovat užitečný výstup i v případě, kdy je množství dat omezené. Rovněž v něm představil metodu, jež umožňuje automatizaci lidského hodnocení výstupů modelu. Výsledky projektu pak byly shrnuty ve čtyřech kvalitních publikacích.

„Čestného uznání si vážím, obzvlášť v tak v silné konkurenci dalších zajímavých projektů z jiných oborů. Jsem rád, že GA UK se při hodnocení neomezuje jen na tradiční žurnály, ale oceňuje i publikování na top konferencích, které jsou v rychle se rozvíjejících oborech souvisejících s umělou inteligencí – jako je právě moje počítačová lingvistika – tím nejlepším způsobem, jak svoji práci zveřejnit,“ komentoval své ocenění Zdeněk Kasner.

RUK; foto Michal Novotný