Absolventi Matfyzu zazářili v soutěži prací z oblasti spektroskopie

3. ledna 2018

Soutěž o nejlepší práci mladých autorů v oblasti spektroskopie každoročně pořádá Spektroskopická společnost Jana Marka Marci. Vítězi obou soutěžních kategorií se na sklonku loňského roku stali zástupci Matematicko-fyzikální fakulty UK.

První cenu v kategorii diplomových prací získala Mgr. Lenka Kubíčková z Katedry fyziky nízkých teplot. Vítězná práce Relaxivita magnetických nanočástic oxidů železa obsahujících diamagnetické kationty se zabývá výzkumem potenciálních kontrastních látek pro zobrazování magnetickou rezonancí, konkrétně vlivem nanočástic exotického polymorfu oxidu železitého ε-Fe2O3 na kontrast ve snímcích magnetické rezonance.

Ve druhé kategorii, která zahrnuje publikace v odborných časopisech, byl oceněn dr. Martin Kozák z Katedry chemické fyziky a optiky za soubor čtyř článků věnovaných studiu interakce volných elektronů s ultrakrátkými laserovými pulzy. Cílem tohoto výzkumu je posunout hranice časového rozlišení speciálně upravených elektronových mikroskopů pracujících v pulzním režimu do oblasti attosekund (10–18 s) a umožnit tak v budoucnu studium a zobrazování nejrychlejších jevů odehrávajících se v přírodě. Výzkum byl z velké části proveden na Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg během postdoktorské stáže autora. Oceněné články byly publikovány v časopisech Nature Physics, Nature Communications, Optics LettersOptics Express.

Spektroskopická společnost JMM má dlouholetou historii. Od roku 1949 sdružuje vědecké a pedagogické pracovníky z oboru spektroskopie. Ceny byly předány 30. listopadu 2017 na brněnské Masarykově univerzitě v rámci výročního shromáždění hlavního výboru Spektroskopické společnosti.

Oběma oceněným gratulujeme.

– OMK, foto SSJMM –