Absolventi Matfyzu oslavili v Karolinu zlaté promoce

13. června 2023

Ve Velké aule Karolina se na konci května uskutečnily zlaté promoce. Sedmdesát absolventů Matfyzu si na slavnostním ceremoniálu připomnělo 50leté výročí završení svých studií.

„Bylo moc pěkné vrátit se do Velké auly Karolina při tak slavnostní příležitosti. Se spolužáky z našich studijních kroužků se setkáváme pravidelně v prvočíselných výročích naší promoce, ale teď jsme měli příležitost potkat i ostatní z našeho ročníku, které jsme většinou 50 let neviděli, a tak visačky se jmény byly skutečně užitečné,“ podělila se o své dojmy Zuzana Šibravová, která v Karolinu před 50 lety završila svá studia učitelství matematiky a fyziky.

Zlaté promoce jsou tradiční ceremoniál, který pro své absolventy pořádá Univerzita Karlova již sedm let. Letos se v historickém Karolinu sešli během předposlední květnové soboty absolventi devíti fakult Univerzity Karlovy, aby společně s bývalými spolužáky zavzpomínali na svá studia a symbolicky si zopakovali promoční akt.

MFF UK měla již tradičně slavnostní ceremoniál spojený s Přírodovědeckou fakultou UK. Hosty a přítomné absolventy, kterých se letos za MFF UK sešlo rovných 70, přivítal promotor doc. Jindřich Bečvář. Ten také později ve svém projevu barvitě připomněl 60. a 70. léta, kdy absolventi prožili svá studia. Po doc. Bečvářovi se slov ujali prorektor UK Martin Vlach a děkani Mirko Rokyta (MFF UK) a Jiří Zima (PřF UK).

Následně se k řečnickém pultíku postavil František Bubeník, jehož absolventský projev zněl Velkou aulou i v roce 1973. „Před 50 lety jsem měl tu čest stát zde na tomto místě ve staroslavné aule Univerzity Karlovy a od tohoto slavného pultíku přednést poděkování za nás, tehdy čerstvé absolventy Matematicko-fyzikální fakulty, a je mi velkou ctí, že zde mohu dnes, po půlstoletí, stát podruhé v životě znovu,“ uvedl s dojetím v hlase František Bubeník.

V projevu mimo jiné zavzpomínal na pražské jaro 1968 i následnou normalizaci. „Dobrá byla volba studia Matfyzu. Díky tomu nás, matfyzáky, doba normalizace naštěstí ideologicky nepostihla tak jako na jiných fakultách, na kterých se výuka týkala předmětů, jejichž výklad je závislý na společensko-politickém uspořádání státu. Trvalo plných 21 let, než jsme zase znovu začali žít svobodně. Můžeme být hrdí na to, že nám naše alma mater dala, mimo jiné, racionální způsob myšlení a přístup k novým, často neověřeným teoriím, což se nám v životě mnohokrát hodilo. Studium nám však poskytlo nejen znalosti, ale také dlouholetá přátelství. Tato přátelství vznikala jednak v posluchárnách, ale také při dalších akcích v rámci studia i mimo něj – při výcvikových kurzech, zimních, letních a výměnných pobytech. Vzpomeňme Albeř, Roháče, Mariánskou, Železnou Rudu…,“ zaznělo v projevu absolventa.

Stejně jako před 50 lety se po proslovech sálem rozezněl staročeský chorál Jezu Kriste a následně i studentská hymna Gaudeamus Igitur. Absolventi se poté odebrali do předsálí Vlasteneckého sálu, kde je čekal slavnostní přípitek a již neformální vzpomínání.

Zlaté promoce pro absolventy MFF UK uspořádala Univerzita Karlova ve spolupráci se spolkem Matfyz Alumni. Další zlaté promoce, tentokrát pro ročník 1974, se uskuteční na jaře roku 2024. Pokud jste v roce 1974 absolvovali na Matematicko-fyzikální fakultě a chcete se promocí zúčastnit, kontaktujte dr. Naďu Žaludovou.

OPMK, foto Tomáš Princ