Absolventi Matfyzu ocenění rektorem

2. března 2016
Prestižní ocenění Univerzity Karlovy, Bolzanova a Heyrovského cena, putovala na konci února také na MFF UK. Převzali je dr. Hana Šípová a Bc. Lukáš Folwarczný.

Prestižní ocenění Univerzity Karlovy, Bolzanova a Heyrovského cena, putovala na konci února také na MFF UK. Převzali je dr. Hana Šípová a Bc. Lukáš Folwarczný.

24. února 2016 byla při slavnostním odpoledním ceremoniálu v Karolinu oceněna Mgr. Hana Šípová, Ph.D., která z rukou rektora prof. Tomáše Zimy převzala Bolzanovu cenu za vývoj biosenzorů. Druhým oceněným matfyzákem se stal Bc. Lukáš Folwarczný, jemuž byla předána Cena rektora – Heyrovského cena za vynikající vědecké výsledky v teoretické informatice.

Bolzanovu cenu uděluje Univerzita Karlova studentům za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tématickým přesahem. Letošní rok byly oceněny celkem tři dizertační práce.

V přírodovědné kategorii byla vybrána disertační doktorská práce Studium biomolekulárních interakcí pomocí optických biosenzorů s povrchovými plasmony autorky Mgr. Hany Šípové, Ph.D., z Matematicko-fyzikální fakulty UK. Doktorská práce se věnuje vývoji biosenzorů s povrchovými plasmony (SPR biosenzory) a jejich použití při studiu a detekci vybraných biomolekulárních interakcí.

Výzkum SPR biosenzorů zahrnuje široké spektrum aktivit v oblasti fyziky, chemie a biologie. V dizertační práci jsou popsány některé z nich, např. optimalizace způsobu navázání biomolekul na povrch fotonických (nano)struktur a transportu biomolekul v mikrofluidickém systému. Práce se dále zabývá studiem aktivity některých enzymů a interakcí nukleových kyselin. Získané poznatky jsou použity k vývoji nových biosenzorů pro rychlou a citlivou detekci nukleových kyselin v lékařské diagnostice.

Cena rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy je udělována vynikajícím studentům bakalářského nebo magisterského studijního programu, kteří dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti. Pro přírodovědné obory je symbolicky připsána Jaroslavu Heyrovskému.

Cenu rektora – Heyrovského cenu získali Mgr. Julie Nekola Nováková z Přírodovědecké fakulty UK a Bc. Lukáš Folwarczný z Matematicko-fyzikální fakulty UK. Lukáš Folwarczný cenu obdržel za vynikající vědecké výsledky v teoretické informatice. Prokazuje praktické informatické dovednosti a v neposlední řadě je zapáleným organizátorem a pedagogem na středoškolských akcích.

Oběma oceněným gratulujeme!

– OMK –