Absolvent Matfyzu laureátem ocenění Česká hlava

30. listopadu 2020

Absolvent Matematicko-fyzikální fakulty dr. Jiří Kratochvíl patří k pětici vědců, kteří včera převzali ocenění pro nejlepší tuzemské vědce Česká hlava. Cenu Doctorandus za technické vědy získal za výzkum v oblasti nanomateriálů určených pro biolékařské aplikace.

Doktor Jiří Kratochvíl je absolventem Katedry makromolekulární fyziky a v rámci své disertační práce se pod vedením doc. Ondřeje Kyliána věnoval výzkumu nanočástic produkovaných pomocí plynně agregačních zdrojů a jejich využití pro tvorbu nanostrukturovaných povrchů. Takové povrchy, schopné postupně uvolňovat antibiotika, či antibakteriální kovové ionty, mohou mj. sloužit pro pokrývání tělních implantátů. Za svůj výzkum byl již během doktorského studia několikrát oceněn na prestižních mezinárodních konferencích

„Velmi si vážím ocenění Česká hlava, neboť mě ujistilo v tom, že snad dělám vědu dobře a že bych se jí měl i nadále věnovat,“ uvedl dr. Kratochvíl, který svou disertaci obhájil před necelým rokem a nyní pokračuje ve výzkumu na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity. S Matfyzem však i nadále spolupracuje.

„Jako rodák z Českých Budějovic jsem měl to štěstí, že jsem svůj výzkum už během doktorského studia mohl provádět v rámci spolupráce Katedry makromolekulární fyziky UK a Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, kde nyní působím jako pedagog a výzkumník.“ Díky výsledkům z oblasti antibakteriálních povrchů se mu nedávno podařilo získat grant na výzkum antivirových povrchů, kterému se nyní se svým týmem věnuje. Vedle toho pracuje také na výzkumném projektu na téma plazmonického nanotisku. „Tento projekt navazuje na můj základní výzkum nanočástic a měl by odstartovat v lednu příštího roku,“ dodává úspěšný absolvent.

Ceny Česká hlava byly vědcům slavnostně předány včera ve dvoraně Národního muzea. Galavečer přenášený Českou televizí je dostupný ke zhlédnutí v záznamu na webu.

OPMK, úvodní foto Luboš Wišniewski