7. Česko-Slovenská studentská vědecká konference ve fyzice

1. června 2016
Nejlepší studentské vědecké práce v oboru fyziky byly začátkem minulého týdne vyhlášeny na půdě FJFI ČVUT v Praze. Zástupcům Matfyzu se v silné konkurenci podařilo získat jedno pomyslné zlato, čtyři stříbra a dva bronzy.

Nejlepší studentské vědecké práce v oboru fyziky byly začátkem minulého týdne vyhlášeny na půdě FJFI ČVUT v Praze. Zástupcům Matfyzu se v silné konkurenci podařilo získat jedno pomyslné zlato, čtyři stříbra a dva bronzy.

Ve dnech 23. 5. – 24. 5. 2016 se na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze uskutečnila 7. Česko-Slovenská studentská vědecká konference ve fyzice. Odborná komise vybrala nejlepší vědecké práce studentů magisterských a bakalářských fyzikálních oborů.

Studenti českých a slovenských univerzit se mezi sebou utkali celkem v šesti kategoriích. Zástupci MFF UK sklidili největší úspěch v kategorii Fyzika kondenzovaných látek. První místo v ní získal Patrik Švančara, druhé připadlo Janu Zubáčovi. Stříbrné příčky v dalších sekcích obsadili Martin Hrubovský, Jan ZáhlavaEkaterina Berestneva. Bronz se podařilo obhájit Janu KároviJánu Pulmannovi.

Kompletní výsledky:

Aplikovaná fyzika 1. Ondřej Grover, FJFI ČVUT Praha
2. Jan Křížek, FJFI ČVUT Praha  
3. Jana Hrdá, FMFI UK Bratislava  
**Biofyzika a fyzika molekulárních systémů /  

Obecná fyzika a didaktika fyziky** | 1. Katarína Želonková, UPJŠ Košice

2. Martin Hrubovský, MFF UK Praha
3. Jana Bocková, FMFI UK Bratislava
Částicová a jaderná fyzika 1. Matouš Vozák, FJFI ČVUT Praha
2. Filip Nechanský, FJFI ČVUT Praha  
3. Jana Fodorová, FJFI ČVUT Praha  
Fyzika kondenzovaných látek 1. Patrik Švančara, MFF UK Praha
2. Jan Zubáč, MFF UK Praha  
3. Petr Veřtát, FJFI ČVUT Praha  
Fyzika Země a vesmíru 1. Miroslav Fedurco, UPJŠ Košice
2. Jan Záhlava, MFF UK Praha  
3. Jan Kára, MFF UK Praha  
Teoretická fyzika 1. Marek Matas, FJFI ČVUT Praha
2. Ekaterina Berestneva, MFF UK Praha  
3. Ján Pulmann, MFF UK Praha  

– OMK –