60 let Katedry fyziky povrchů a plazmatu

10. ledna 2014
V úterý 7. 1. proběhl slavnostní večer uspořádaný k 60ti letům Katedry fyziky povrchů a plazmatu. V příjemné atmosféře refektáře na Malé Straně se konaly přednášky, vzpomínání absolventů i předání zlatých pamětních medailí.

V úterý 7. 1. proběhl slavnostní večer uspořádaný k 60ti letům Katedry fyziky povrchů a plazmatu. V příjemné atmosféře refektáře na Malé Straně se konaly přednášky, vzpomínání absolventů i předání zlatých pamětních medailí.

Na úvod večera byla připravena hudební kompozice s názvem Jubilejní tóny katedry, která vznikla jako sonátová verze na motivy oblíbených písní minulých i budoucích členů katedry. V provedení klavír a housle hrály Lucia a Victoria Priester.

Profesor Zdeněk Němeček v přednášce představil průřez historií zkoumání kosmu, což je jedna z pěti oborových skupin působící na Katedře fyziky povrchů a plazmatu. Téma zkoumání kosmu je mladší než katedra, proto historie oboru začíná až po vzniku fakulty v roce 1975, kdy se k již existujícím konstrukčně řešeným přístrojům přidalo zkoumání fyziky kosmického prostoru. Mezi nejvýznamnější vesmírné projekty realizované na katedře patří spektrometr INTERSHOCK, INTERBALL a projekt BMSW zabývající se měřením rázových vln slunečnícho větru.

V druhé odborné přednášce vedoucí katedry profesor Vladimír Matolín shrnul různé přístupy zkoumání ve vztahu povrch versus nanotechnologie. Profesor Matolín také v současnosti vede unikátní výzkum, který se zabývá vývojem katalyzátoru, který dokáže přeměnit vodík na elektrickou energii za vyloučení vody. Aktuálně provádí zkoumání oxidu ceru.

Podvečer plný vědecké retrospekce i současného dění doplnili stále živé vzpomínky tří absolventů: doktorky Turčičové a doktorů P. Hedbávného a J. Myslivečka. Jejich vzpomínání na dobou ovlivněnou režimními okolnostmi výzkumu přebily vzpomínky na skvělou atmosféru na katedře a výborné prostředí kolektivu.

Z rukou děkana profesora Jana Kratochvíla byly předány dvě zlaté pamětní medaile. První si převzala docentka Eva Tomková, která byla jednou z prvních absolventek katedry. Podílela se také na vybudování oboru Fyzikální elektronika a ve vědecké práci studovala jevy fotoemise. Druhým oceněným se stal profesor Libor Pátý, který je jeden z pěti spoluzakladatelů katedry, kde také vybudoval obor vakuové fyziky. Svými přednáškami ovlivnil několik generací studentů. Jeho dojemná přebírací řeč se stala nádhernou tečkou celého večera za níž už následoval jen přípitek s přáním hodně dobrého do dalších let Katedry fyziky povrchů a plazmatu.

- OMK -