60 let Gymnázia Christiana Dopplera

27. září 2013
Gymnázium Christiana Dopplera se už 60 let specializuje na výuku matematiky, fyziky, informatiky i jazyků. Kulaté výročí oslavila škola mimo jiné výstavou obrazů svého absolventa Nikoly Čulíka.

Gymnázium Christiana Dopplera se už 60 let specializuje na výuku matematiky, fyziky, informatiky i jazyků. Kulaté výročí oslavila škola mimo jiné výstavou obrazů svého absolventa Nikoly Čulíka.

Ačkoli se v průběhu let několikrát měnila adresa i název této instituce, Gymnázium Christiana Dopplera patří bezesporu k výjimečným středním školám v ČR. Jde především o jeho specializaci na výuku exaktních oborů, kterou doplňuje rozšířená výuka jazyků. V současné době se to jeví jako téměř ideální kombinace, a není proto divu, že o absolventy této školy má zájem také Matematicko-fyzikální fakulta UK.

Škola v současnosti nabízí čtyřleté i osmileté studium, které si vybralo přes 500 studentů převážně z ČR. Podle výročního almanachu však na Gymnáziu Christiana Dopplera najdeme i zástupce dalších států, například z USA, Ruska, Slovenska nebo Kamerunu.

Studenti gymnázia pravidelně dokazují své znalosti v různých odborných soutěžích a olympiádách. Vedení školy v čele s úřadující ředitelkou Mgr. Renatou Pauchovou však v rámci oslav kulatého výročí upozornilo i na další absolventy, kteří svůj talent uplatňují nejen ve vědě nebo odborné práci, ale také v umění. Vernisáž obrazů Nikoly Čulíka, která byla součástí oslav, byla v tomto ohledu skutečně exaktním důkazem.

- OMK -