5. Česko-Slovenská studentská vědecká konference

20. května 2014
V pátek proběhl již pátý ročník Česko-Slovenské studentské vědecké konference ve fyzice, která probíhá střídavě na Slovensku a v Čechách. Letos se účastníci utkali v soutěžním konferenčním klání opět v trojském areálu MFF UK.

V pátek proběhl již pátý ročník Česko-Slovenské studentské vědecké konference ve fyzice, která probíhá střídavě na Slovensku a v Čechách. Letos se účastníci utkali v soutěžním konferenčním klání opět v trojském areálu MFF UK.

Několik desítek studentů bakalářských a magisterských fyzikálních oborů soutěžilo v sedmi různých tematicky rozdělených kategoriích. Po celé dopoledne probíhaly simultánně prezentace v pěti učebnách, v nichž studenti museli dokázat, že jejich práce obstojí před odbornou porotou. Nemalou motivací byla finanční odměna pro vítěze.

Dle slov děkana prof. Jana Kratochvíla, který význam konference přirovnával k matematické a informatické SVOČ, je smyslem podobných konferencí hlavně získání kontaktů, vznik přátelství a rozšíření znalostí oborového pole.

Výherci:


1. Teoretická fyzika a 5. Fyzika „Země a Vesmíru"

1. místo: Stanislav Hrivňak (PrF UPJŠ) (Isingov model v priestorovo korelovaných náhodných poliach)

2. místo: Petr Cagaš (MFF UK) (Variace obsahu helia ve slunečním větru)

3. místo: Václav Pavlík (MFF UK) (Modelování Velké mlhoviny v Orionu)


2. Částicová a jaderná fyzika

1. místo: Andrej Babič (FMFI UK) (On the Detection of Solar Neutrinos and Reactor Antineutrinos via Scattering on Atomic Electrons)

2. místo: Kateřina Moudrá (FJFI ČVUT) (Properties of the diboson production in the ATLAS experiment at the LHC)

3. místo: Oliver Majerský (FMFI UK) (Soft muon p_T^rel distribution fraction-fitting at the CDF experiment)


3. Fyzika kondenzovaných látek a 4. Biofyzika a fyzika molekulárních systémů

1. místo: Samuel Dobák (PrF UPJŠ) (Komplexná permeabilita hybridných kompozitných materiálov)

2. místo: Attila Bartha (MFF UK) (Anisotropic magnetic properties of RE2CoIn8 (RE = Pr, Nd, Dy) compounds)

3. místo: Juraj Hašík (FMFI UK) (Structure and structural transitions in Lennard-Jones clusters)


6. Aplikovaná fyzika

1. místo: Antonín Čajka (UJEP) (Struktura a povrchové vlastnosti nanovlákenných vrstev připravených technologií NanospiderTM)

2. místo: Michal Ďurian (FMFI UK) (Zostavenie Michelson-Fourierovského interferometra pre optickú emisnú spektroskopiu v UV/VIS oblasti)

3. místo: Martina Žáková (FJFI ČVUT) (Manipulace a transport iontových svazků řízených laserem)


7. Obecná fyzika a didaktika fyziky

1. místo: Marek Pribula (FMFI UK) (Analysis of the Fe-B-Si thin amorphous ribbons by calibration-free laser induced breakdown spectroscopy)

2. místo: Petr Kolář (MFF UK) (Elektronická učebnice k předmětu Úvod do matematických metod fyziky)

3. místo: Michal Roskot (MFF UK) (Řešené úlohy z teoretické mechaniky)

- OMK -