4. výročí Centra vizuální historie

28. ledna 2014
Centrum vizuální historie Malach oslavilo v pondělí 27. ledna na Malé Straně své čtvrté narozeniny. Součástí akce byly přednášky i praktické workshopy pro pedagogy.

Centrum vizuální historie Malach oslavilo v pondělí 27. ledna na Malé Straně své čtvrté narozeniny. Součástí akce byly přednášky i praktické workshopy pro pedagogy.

CVH Malach funguje od roku 2010, kdy se stalo třetím evropským místem, odkud je možné přistupovat do archivu USC Shoah Foundation, v němž najdete přes 50 000 rozhovorů s pamětníky světových genocid. Pomocí propracovaného systému indexů se v obsahu video nahrávek dá textově vyhledávat dle témat i zadaných klíčových slov. V roce 2013 centrum dále pracovalo na rozšiřování archivu. Byla provedena digitalizace rozhovorů Muzea romské kultury v Brně či zpřístupněn archiv rozhovorů Hlasy uprchlíků. Události roku 2013 ve své prezentaci shrnul koordinátor Jakub Mlynář.

Dle slov Prof. Jana Hajiče Malachovo centrum do dalších let plánuje podepsat výhradní spolupráci s University of Southern California, která vlastní digitalizovaný archiv USC. Přemýšlí se taktéž o vybudování nového záložního evropského archivu. Objem dat je po poslední digitalizaci tak velký, že by bylo potřeba vybudovat nové uložiště. Ambiciozní plány má CVH Malach také na poli jazykové lokalizace, především českého tesauru.

Úvod patřil tradičně projevům rektora UK a děkana MFF UK. Prof. Hampl zmínil Spielbergův film Schindlerův seznam, na jehož přípravu bylo použito záznamů z téhož digitálního archivu, který zpřístupňuje CVH Malach. Děkan Prof. Jan Kratochvíl uvedl: „Jsem rád, že centrum sídlí právě na naší fakultě. Informatika je mladá věda a má tendenci hledět do budoucnosti. Matematika není mladá věda, ale má taktéž tendenci hledět spíše do budoucnosti. Neboť co je jednou dokázano, to si pamatujeme, ale už nepřemýšlíme o tom, jak a proč se to dokazovalo. Pro zdravý rozvoj společnosti je důležité se na velké hříchy dívat a pamatovat si je, aby se neopakovaly.“

Mezi přednáškami proběhlo vyhlášení komiksové soutěže pro všechny typy škol, jejímž zadáním bylo výtvarně pojednat jeden příběh pamětníka druhé světové války na základě video archivu USC. Výstava vítězných prací je k vidění na Malé Straně. Arcibiskupské gymnázium v Praze v rámci programu velmi profesionálně představilo výsledky svých studentských badatelských projektů.

- OMK -