23rd Week of Doctoral Students

10. června 2014
Ve dnech 3.-6. června proběhl v budovách MFF UK dvacátý třetí ročník mezinárodní konference ve fyzice a matematice.

Ve dnech 3.-6. června proběhl v budovách MFF UK dvacátý třetí ročník mezinárodní konference ve fyzice a matematice.

Po letošním rozhodnutí, že tradiční konference postgraduálních studentů bude organizována odděleně, jednotlivými sekcemi, proběhla konference studentů fyzikálních oborů v horkých červnových dnech (3.–4. června 2014). Pořádání 23. ročníku začalo den po „Vědohraní“, což přineslo zajímavý kontrast.

Na fyzikální WDS 2014 se přihlásilo 150 studentů (z naší fakulty, z Opavy, Brna, Bratislavy, Košic, Ukrajiny, Německa, Ruska a Taiwanu), z tohoto počtu nakonec 79 studentů předneslo referát a 68 studentů prezentovalo své výsledky na posteru, což je časté v oborech s větším množstvím studentů z různých fakult.

Letošní pokus o společnou posterovou sekci, která proběhla na závěr druhého dne, zaujal, protože se tohoto setkání zúčastnilo více než 100 studentů. Závěrečné malé občerstvení protáhlo diskuzi studentů a pedagogů do pozdních večerních hodin. Do celé konference se nějakým způsobem aktivně zapojilo 241 studentů a pedagogů.

prof. Jana Šafránková


V poněkud skromnějších dimenzích se ve dnech 5.-6. června odehrála i matematická část WDS. Té se aktivně zúčastnilo celkem 28 studentů matematických doktorských oborů. Potěšitelná však byla zejména posluchačská účast, kde byl zaznamenán proti předchozím letům zásadní nárůst, pravděpodobně související s přenesením matematické části WDS do budovy, kde pracují členové matematické sekce MFF UK.

Na organizaci matematické části WDS se podílelo 8 pomáhajících studentů a kromě hlavního organizátora také 2 zaměstnanci. Ti všichni pomohli zejména s napsáním Book of Abstracts v TeXu, a dále s občerstvením na místě akce a zajištěním technické části konference. Celkově lze říci, že se matematického WDS zúčastnilo tou či onou formou více než 60 studentů a zaměstnanců sekce.

doc. Mirko Rokyta