13. Matematické kolokvium: Andrea Cianchi

24. února 2015
V pondělí 23. února proběhlo v karlínské budově 13. Matematické kolokvium v režii profesora Cianchi z Florentské univerzity.

V pondělí 23. února proběhlo v karlínské budově 13. Matematické kolokvium v režii profesora Cianchi z Florentské univerzity.

Andrea Cianchi, profesor matematiky na Florentské univerzitě, je autorem a spoluautorem 85 odborných článků a více než tuctu konferenčních příspěvků či přednášek na mezinárodních univerzitách. Úzce spolupracuje s českými matematiky.

Úterní přednášce s názvem „Eigenfunctions of the Laplace-Beltrami operator and geometric inequalities“, předcházelo jeho jmenování hostujícím profesorem UK a předání dekretu z rukou děkana MFF UK Jana Kratochvíla. Profesor Cianchi také vyjádřil radost ze spolupráce s českými matematiky a mluvil o skvělém prostředí pro matematiku na MFF UK.

Toto matematické kolokvium bylo zorganizováno ve spolupráci s Nečasovým centrem pro matematické modelování.

- OMK -