Zahraniční spolupráce

Spolupráce se zahraničními institucemi

 • Spolupráce s francouzskými ústavy v rámci CAT Collaboration (Cerenkov Array at Themis) a experimentu CELESTE (Cerenkov Low Energy Sampling & Timing Experiment)
 • Spolupráce s CERN (Ženeva, Švýcarsko) v rámci projektů ATLAS, DELPHI a COMPASS
 • Spolupráce s DESY (Hamburg, Německo) v rámci experimentu H1
 • Spolupráce s Fermi National Accelerator Laboratory - Fermilab (Batavia, USA) v rámci DZero Collaboration
 • Spolupráce International Centre for Theoretical Physics (ICTP, Terst, Itálie) - Elettra Synchrotrone

Kolektivní členství MFF UK v nevládních mezinárodních odborných organizacích výzkumu a vývoje

 • CERN (Ženeva, Švýcarsko)
 • Institute Laue-Langevin (ILL, Grenoble, Francie) v rámci MENI (Middle European Neutron Initiative); spolu s Rakouskem
 • Spojený ústav jaderných výzkumů (SÚJV) Dubna
 • International Union of Pure and Applied Physics IUPAP
 • Fermi National Accelerator Laboratory - Fermilab (Batavia, USA)
 • International Centre for Theoretical Physics (ICTP, Terst, Itálie) - Elettra Synchrotrone
 • European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM)
 • členství v mezinárodní síti ENABLER (European National Activities for Basic Language Resources). Linguistic Data Consortium, Philadelphia, USA
 • European Linguistic Resources Association, Francie
 • Text Encoding Initiative, USA/Norsko
 

Individuální členství pracovníků MFF UK v nevládních mezinárodních organizacích výzkumu a vývoje

Fyzikální sekce

Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.
výbor Evropské meteorologické společnosti

Prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc.
Committee of International Society on General Relativity and Gravitation
British Society of Physics
American Society of Physics
British Royal Astronomical Society
Evropská fyzikální společnost, sekce gravitace
Evropská astronomická společnost
Academia Europea

Doc. RNDr. Josef Brechler, CSc.
výbor European Association on Air Polution

Prof. RNDr. Vlastislav Červený, DrSc.
Academia Leopoldina, SRN Member of the Academia Europaea čestný člen European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE) čestný člen Society of Exploration Geophysicists (SEG)

RNDr. Jiří Dolejší, CSc.
místopředseda řídícího výboru programu Physics on Stage 2

Doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
předseda řídícího výboru programu Physics on Stage 2

Doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.
Evropská meteorologická společnost (výbor pro vzdělání)

Doc. RNDr. Petr Harmanec, DrSc.
International Amateur Professional Photoelectric Photometry Association International Astronomical Union

Doc. RNDr. František Chmelík, CSc.
člen korespondent European Academy of Sciences

Doc. RNDr. Vladimír Karas, DrSc.
Euroepan Physical Society British Royal Astronomical Society International Astronomical Union

Prof. RNDr. Pavel Lukáč, DrSc.
Federace evropských materiálových společností

Prof. RNDr. Zdeněk Martinec, DrSc.
Int. Association of Geodety

RNDr. Pavel Mayer, DrSc.
Astronomical Society of Pacifik International Astronomical Union

Doc. RNDr. Attila Meszáros, DrSc.
International Astronomical Union

Doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc.
Euroepan Physical Society

RNDr. Ivo Opršal, CSc.
European Seismological Commission (ESC) Int. Association of Seismology and Physics of the Earth Interier (IASPEI)

Doc. RNDr. Jiří Podolský, CSc.
International Society on General Relativity and Gravitation)

Doc. RNDr. David Rafaja, CSc. I
nternational Centre for Difraction Data, Newton Square, USA

Doc. RNDr. Petr Řepa, CSc.
Committee on Vacuum Science IUVSTA

Prof. RNDr. Vladimír Sechovský, DrSc.
vědecká rada Institutu Laue-Langevin v Grenoblu
místopředseda komise C9 Magnetism IUPAP
výbor Condensed Matter Division EPS
User Panel of the Actinide User Laboratory ITU Karlsruhe
User Committee v BENSC HMI Berlin

Doc. RNDr. Oldřich Semerák, Dr.
International Society on General Relativity and Gravitation

Prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.
mezinárodní výbor Scientific Committee on Solar-terrestrial Physics (SCOSTEP)

Doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.
European Physical Society
European Astronomical Society
Astronomische Gesellschaft, Heidelberg
Committee on Space Research
International Astronomical Union

Prof. RNDr. Bedřich Velický, CSc.
Advisory Board of Center for Computational Materials Science, TU Wien

Doc. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc.
European Physical Society
International Astronomical Union

Doc. RNDr. Marek Wolf, CSc.
European Physical Society
International Astronomical Union
Committee on Space Research

Prof. RNDr. Jiří Zahradník, DrSc.
Int. Association of Seismology and Physics of the Earth Interier (IASPEI)

 

Informatická sekce

Doc. RNDr. Jan Hajič, Dr.
Text Encoding Initiative, USA.
zástupce ČR ve výzkumné síti „Nordic Speech Network“
Association for Computational Linguistics, USA
International Speech Communication Association, USA
European Machine Translation Association

Prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc.
mezinárodní vědecká rada Istituto di Linguistica Computazionale del CNR, Pisa, Itálie
výbor pro lingvistiku mezinárodní vědecké společnosti Academia Europaea.
Linguistic Association of America
Association for Computational Linguistics, USA
International Speech Communication Association, USA
European Machine Translation Association

Prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.
Akademie der Wissenschaften Nordrhein Westphalia (Düsseldorf)

Prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc.
místopředsedkyně Komise pro gramatickou stavbu slovanských jazyků při
Mezinárodním komitétu slavistů

Prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc.
člen organizace EDBT (Extending Database Technology) Endowment.

Doc. RNDr. Jiří Sgall, DrSc.
European Association for Theoretical Computer Science (EATCS)

Prof. PhDr. Petr Sgall, DrSc.
čestný člen Linguistic Society of America

 

Matematická sekce

Prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc.
The International Biometric Society

Doc. RNDr. Jaroslav Antoch, CSc.
Council of the International Association for Statistical Computing
International Statistical Institute

Prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc.
Advisory board of the President of the European Mathematical Society

Prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc.
Board of Directors of European Regional Section of the Bernoulli Society
The Institute of Mathematical Statistics

Prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc.
The Institute of Mathematical Statistics

Prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
Bayerische Akademie der Wissenschaften
International Advisory Board of the International Society of Analysis, Applications and Computing

Doc. RNDr. Z. Prášková, CSc.
Board of Directors of European Regional Section of the Bernoulli Society
International Statistical Institute