Meziuniverzitní dohody s participací MFF

Účelem uzavírání meziuniverzitních dohod je podpora a prohloubení vědecké spolupráce v oblasti výzkumu a výuky mezi Univerzitou Karlovou v Praze a zahraniční univerzitou. Tyto dohody typicky podporují mobility studentů, doktorandů a vědecko-pedagogických pracovníků, vědecko-výzkumnou spolupráci na projektech, publikaci výsledků této činnosti a vědecká setkání ve formě konferencí, přednášek a seminářů, výměnu studijních materiálů a publikací.

V rámci meziuniverzitních dohod probíhá reciproční výměna vědecko-pedagogických pracovníků k přednáškovým, výzkumným a studijním pobytům (akademická mobilita).

V některých dohodách je zakotvena také pravidelná reciproční výměna studentů a doktorandů od krátkodobých stáží až po roční studijní pobyty a letní jazykové kurzy (studentská mobilita).

Podmínkou pro uzavírání nových meziuniverzitních dohod je zájem minimálně dvou fakult a předložení konkrétních námětů na spolupráci. V rámci meziuniverzitních dohod platí, že na náklady na cestovné může přispět vysílající strana a náklady spojené s pobytem hradí hostitelská univerzita. Dohody bývají doplněny pracovními plány na jedno- až pětileté období, ve kterých jsou uvedena konkrétní témata spolupráce se jmény odpovědných vědecko-pedagogických pracovníků na obou stranách.

Univerzita Karlova má v současné době uzavřeno téměř 200 meziuniverzitních dohod s univerzitami z celého světa. Z nich Matematicko-fyzikální fakulta participuje na následujících:

Arménská republika

 • Yerevan State University

Austrálie

 • Griffith University (student exchange)
 • Macquarie University (student exchange)
 • The University of Melbourne
 • University of Queensland

Belgie

 • Katholieke Universiteit Leuven (Memorandum of Understanding).
 • Université Libre de Bruxelles

Bulharsko

 • Sofijski Universitet Sv. Kliment Ochridski, SOFIA

Finsko

 • University of Helsinki

Francie

 • College de France
 • Université de Paris VII. – Denis Diderot
 • Université Paris I – Panthéon-Sorbonne Université Paul Valéry Montpellier III
 • Université Pierre et Marie Curie – Paris VI

Gruzie

 • Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Itálie

 • Sincrotrone Trieste S.C.p.A.
 • Universita degli Studi di Bologna
 • Universita degli Studi di Padova
 • Universita degli Studi di Siena

Izrael

 • Ben Gurion University of the Negev, Beer-Sheva, Izrael
 • The Hebrew University of Jerusalem, Izrael
 • University of Tel Aviv, Tel Aviv

Japonsko

 • Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST)
 • National Institute for Materials Science, Tsukuba 9NIMS)

Kanada

 • McGill University, The Royal Institution for the Advancement of Learning
 • University of Montreal (student exchange)

Korejská republika

 • Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)
 • Korea Institute of Science and Technology (KIST)

Litva

 • Vilnius University

Lucembursko

 • Université du Luxembourg

Maďarsko

 • Eötvös Loránd Universität, Budapest

Malta

 • University of Malta

Německo

 • Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
 • Eberhard-Karls-Universität Tübingen
 • Freie Universität zu Berlin
 • Friedrich-Alexander-Universität Erlangen – Nürnberg
 • Friedrich-Schiller-Universität, Jena
 • Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
 • Humboldt-Universität zu Berlin
 • Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main
 • Julius-Maximilians-Universität Würzburg
 • Ludwig-Maximilians-Universität München
 • Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
 • Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
 • Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
 • Technische Universität Dortmund
 • Technische Universität Dresden
 • Technische Universität Chemnitz
 • Universität Bayreuth
 • Universität des Saarlandes
 • Universität Hamburg
 • Universität Konstanz
 • Universität Leipzig
 • Universität Passau
 • Universität Regensburg
 • Universität zu Köln

Nizozemsko

 • Universiteit van Amsterdam
 • Universiteit Leiden (Memorandum of Understanding).

Nový Zéland

 • University of Otago (student exchange)

Polsko

 • Uniwersytet Jagielloński Kraków
 • Uniwersytet Lódzki
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Wroclawski

Portugalsko

 • University of Coímbra, Coímbra

Rakousko

 • Johannes-Kepler-Universität Linz
 • Technische Universität Wien
 • Universität Wien

Řecko

 • Aristotle University of Thessaloniki
 • University of Athens, Athens

Rusko

 • Moskevská státní universita M.V.Lomonosova

Slovensko

 • Univerzita Komenského v Bratislavě
 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • Univerzita P. J. Šafárika, Košice

Slovinsko

 • Univerza v Ljubljani

Spojené státy americké

 • Kansas State University, Manhattan, Kansas
 • State University of New York at New Paltz
 • University of New Orleans
 • University of Oregon

Srbsko

 • Univerzitet u Beogradu

Španělsko

 • Universidad de Granada
 • Universitat de Barcelona

Švýcarsko

 • Universität Basel
 • Université de Geneve (Memorandum)

Taiwan

 • National Chengchi University
 • National Taiwan University