Akreditovanou učitelskou kvalifikaci nabízejí také odborné fakulty UK

(Prohlášení tří fakult UK ke zprávě ČTK z 20. 4. 2020)

 

Praha, 24. 4. 2020 – Vedení tří fakult Univerzity Karlovy, Filozofické, Matematicko-fyzikální a Přírodovědecké, považují za svou povinnost upozornit na obsahovou nepřesnost ve zprávě, kterou vydala ČTK 20. 4. 2020 s titulkem „Výbor doporučil hlasovat pro zpřístupnění učitelství nepedagogům“.

Zpráva upozorňuje na stav v oblasti kvalifikace učitelů, a zejména přináší informaci o plánu MŠMT ČR v oblasti systémového řešení kvalifikace učitelů v rámci novely zákona o pedagogických pracovnících. Zpráva doslova uvádí: „Odborné i všeobecné předměty by tak mohli učit absolventi jakéhokoli magisterského studia vysoké školy. Pedagogickou kvalifikaci by si museli doplnit do tří let, přičemž by doplňující studium měly poskytovat jen pedagogické fakulty“.

Nejenže v předkládaném návrhu změny zákona žádná taková informace není obsažena, ale ani neodpovídá skutečnosti z hlediska akreditovaných studijních programů. V rámci Univerzity Karlovy nabízejí akreditované pedagogické vzdělávání přinejmenším ještě Filozofická fakulta, Matematicko-fyzikální fakulta a Přírodovědecká fakulta. Všechny tyto fakulty akreditovaly své pedagogicky zaměřené programy zcela standardní cestou a dostály všem formálním i věcným náležitostem akreditačního řízení. Získané pedagogické vzdělání má tedy naprosto stejnou váhu jako v případě pedagogických fakult a zaručuje stejně kvalitní pedagogickou kvalifikaci, ať už v primárním vzdělávání, nebo ve formě doplňujícího studia, na něž původní zpráva ČTK nepřesně odkazuje.

Z výše uvedených souvislostí vyplývá, že neexistuje věcný důvod pro to, aby absolventi magisterského studia museli absolvovat další pedagogické vzdělávání pouze na pedagogických fakultách.

Vedení výše citovaných fakult proto předpokládají, že jde o mylnou informaci, jež se objevila ve zpravodajském servisu ČTK nedopatřením. Rozhodně žádají, aby ČTK uvedla tuto zavádějící informaci na pravou míru, a navrhují následující tiskovou opravu:

… Pedagogickou kvalifikaci by si museli doplnit do tří let, přičemž by doplňující studium měly poskytovat jak pedagogické fakulty, tak fakulty s akreditovanými pedagogickými programy (například v rámci Univerzity Karlovy jsou to MFF UK, PřF UK nebo FF UK).

Vedení výše citovaných fakult věří, že nedopatření, na něž bylo nutno upozornit, bude záhy napraveno.

 

Kontakty pro média:
PřF UK: doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D., marketa.martinkova@natur.cuni.cz; tel: 732 810 044
MFF UK: doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D., vk@ufal.mff.cuni.cz, tel.: 720 177 731
FF UK: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D., hana.pazlarova@ff.cuni.cz, tel.: 723 923 971