Harmonogram akademického roku 2017/2018

 
3. – 12. 9. 2017 Přípravné soustředění a zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia (prezenční forma studia) – Albeř 
4. – 17. 9. 2017 Podzimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek (SZZ) 
6. – 19. 9. 2017 Podzimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek – promoce absolventů se bude konat v prosinci 2017 
11. – 17. 9. 2017 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – přednostní 
13. 9. 2017 Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia (kombinovaná forma studia) a studentů Bc., kteří již studovali na MFF 
15. 9. 2017 Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia (zápis studentů, kteří se nezúčastnili soustředění na Albeři) 
18. 9. – 15. 10. 2017 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – volný 
20. 9. 2017 Zápis studentů do 1. ročníku Mgr. studia  
do 30. 9. 2017  Odevzdání ročního hodnocení Ph.D. studentů (elektronicky), doplnění individuálních studijních plánů (elektronicky) za ak. r. 2016/2017  
  Průběžná kontrola studia za ak. r. 2016/2017 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc., Mgr. studia do ak. r. 2017/2018  
1. 10. 2017 Zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2017/2018 
1. – 15. 10. 2017 Editace ISP doktorandy 
1. 10. – 31. 12. 2017 Zpracování ISP školiteli 
1. 10. 2017 – 31. 1. 2018 Zpracování ISP ze strany RDSO 
2. – 5. 10. 2017 Zápis studentů do 1. ročníku Ph.D. studia 
2. 10. 2017 – 14. 1. 2018 Výuka v zimním semestru 
do 3. 10. 2017 Doporučený termín vypsání témat diplomových a bakalářských prací 
16. – 27. 10. 2017 Studijní oddělení provede kontrolu a potvrzení elektronického zápisu předmětů  
do 31. 10. 2017 Odevzdání individuálních studijních plánů na ak. r. 2017/2018 pro Ph.D. studenty 1. ročníku 
31. 10. 2017 Imatrikulace studentů 1. ročníku Bc. a Mgr. studia 
do 3. 11. 2017 Doporučený termín zadání bakalářských prací 
8. 11. 2017 Děkanský sportovní den 
20. – 21. 11. 2017 Promoce – Bc. studium  
23. 11. 2017 Den otevřených dveří 
7. – 8. 12. 2017 Promoce – Mgr. studium (pro absolventy letního a podzimního termínu SZZ) 
15. 12. 2017 Promoce – Ph.D. studium 
23. 12. 2017 – 2. 1. 2018 Vánoční prázdniny 
do 4. 1. 2018 Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro zimní termín státních závěrečných zkoušek 
  Přihlášení se k zimnímu termínu bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek 
15. 1. – 18. 2. 2018 Zkouškové období v ZS 
do 19. 1. 2018 Uzavření studia závěrečných ročníků bakalářského a magisterského studia – kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k zimnímu termínu SZZ 
29. 1. – 9. 2. 2018 Zimní termín bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek  
   
5. – 11. 2. 2018 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – přednostní 
12. 2. – 11. 3. 2018 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – volný Pro 1. ročníky Bc. studia je termín prodloužen až do 5. 4. 2018 
do 16. 2. 2018 Doporučený termín zadání diplomových prací 
19. 2. – 27. 5. 2018 Výuka v letním semestru (u předmětů zařazených v doporučeném průběhu Bc. studia do 6. semestru jen do 18. 5. 2018) 
12. – 23. 3. 2018 Studijní oddělení provede kontrolu a potvrzení elektronického zápisu předmětů Pro 1. ročníky Bc. studia je termín prodloužen až do 9. 4. 2018 
do 31. 3. 2018 Průběžná kontrola studia po 1. úseku studia bakalářského studia a zápis do 2. úseku bakalářského studia 
24. 4. 2018 Promoce – Mgr. studium (pro absolventy ze zimního termínu SZZ)  
do 11. 5. 2018 Odevzdání diplomových prací pro letní termín státních závěrečných zkoušek 
  Přihlášení se k letnímu termínu magisterských státních závěrečných zkoušek 
16. 5. 2018 Rektorský den 
do 18. 5. 2018 Odevzdání bakalářských prací pro letní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek 
  Přihlášení se k letnímu termínu bakalářských státních závěrečných zkoušek 
18. 5. 2018 Promoce – Ph.D. studium 
do 28. 5. 2018 Uzavření studia závěrečných ročníků magisterského studia – kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k SZZ 
28. 5. – 30. 6. 2018 Zkouškové období v LS 
31. 5. – 11. 6. 2018 Doktorandský týden – konkrétní termín bude sdělen dodatečně 
6. – 19. 6. 2018 Letní termín státních závěrečných zkoušek magisterského studia – promoce absolventů se bude konat v prosinci 2018 
do 11. 6. 2018 Uzavření studia závěrečných ročníků bakalářského studia – kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k letnímu termínu SZZ 
18. – 29. 6. 2018 Letní termín státních závěrečných zkoušek bakalářského studia 
1. 7. – 31. 8. 2018 Letní prázdniny 
1. 7. – 30. 9. 2018 Roční hodnocení ISP Ph.D. studentů ze strany studentů 
1. 7. – 15. 10. 2018 Roční hodnocení ISP Ph.D. studentů ze strany školitelů 
1. 7. – 30. 11. 2018 Roční hodnocení ISP Ph.D. studentů ze strany RDSO 
do 13. 7. 2018 Uzavření studia závěrečných ročníků bakalářského a magisterského studia – kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k podzimnímu termínu SZZ 
do 20. 7. 2018 Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro podzimní termín státních závěrečných zkoušek 
  Přihlášení se k podzimnímu termínu bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek 
3. – 14. 9. 2018 Podzimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek  
5. – 18. 9. 2018 Podzimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek – promoce absolventů se bude konat v prosinci 2018 
24. – 30. 9. 2018 Zkouškové období 
do 30. 9. 2018 Odevzdání ročního hodnocení Ph.D. studentů (elektronicky), doplnění individuálních studijních plánů (elektronicky) za ak. r. 2017/2018  
  Průběžná kontrola studia za ak. r. 2017/2018 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc., Mgr. studia do ak. r. 2018/2019 
30. 9. 2018 Konec akademického roku 2017/2018