Harmonogram akademického roku 2016/2017

1. – 14. 9. 2016 Podzimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek 
4. – 13. 9. 2016 Přípravné soustředění a zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia (prezenční forma studia) – Albeř 
5. – 18. 9. 2016 Podzimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek – promoce absolventů se bude konat v prosinci 2016 
12. – 30. 9. 2016 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – přednostní 
14. 9. 2016 Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia (kombinovaná forma studia) a studentů Bc., kteří již studovali na MFF 
19. 9. 2016 Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia (zápis studentů, kteří se nezúčastnili soustředění na Albeři) 
21. 9. 2016 Zápis studentů do 1. ročníku Mgr. studia  
do 30. 9. 2016 Odevzdání výročních zpráv Ph.D. studentů (elektronicky), doplnění individuálních studijních plánů (elektronicky) za ak. rok 2015/2016 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Ph.D. studia 
do 1. 10. 2016 Doporučený termín vypsání témat diplomových a bakalářských prací 
1. 10. 2016 Zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2016/2017 
1. – 16. 10. 2016 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – volný 
3. 10. 2016 Zápis studentů do 1. ročníku Ph.D. studia 
3. 10. 2016 – 15. 1. 2017 Výuka v zimním semestru 
17. – 27. 10. 2016 Studijní oddělení provede kontrolu a potvrzení elektronického zápisu předmětů  
25. 10. 2016 Imatrikulace studentů 1. ročníku Bc. a Mgr. studia 
do 31. 10. 2016 Odevzdání individuálních studijních plánů na ak. rok 2016/2017 pro Ph.D. studenty 1. ročníku 
do 4. 11. 2016 Doporučený termín zadání bakalářských prací 
8. 11. 2016 Děkanský sportovní den 
11. 11. 2016 Promoce – Bc. studium  
14. 11. 2016 Promoce – Bc. studium 
23. 11. 2016 Den otevřených dveří 
8. – 9. 12. 2016 Promoce – Mgr. studium (pro absolventy letního a podzimního termínu SZZ) 
do 12. 12. 2016 Přihlášení se k zimnímu termínu bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek 
16. 12. 2016 Promoce – Ph.D. studium 
23. 12. 2016 – 2. 1. 2017 Vánoční prázdniny 
do 4. 1. 2017 Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro zimní termín státních závěrečných zkoušek 
16. 1. – 19. 2. 2017 Zkouškové období v ZS 
do 20. 1. 2017 Uzavření studia závěrečných ročníků bakalářského a magisterského studia – kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k zimnímu termínu SZZ 
30. 1. – 12. 2. 2017 Zimní termín bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek  
do 31. 3. 2016 Průběžná kontrola studia po 1. úseku studia bakalářského studia a zápis do 2. úseku bakalářského studia 
6. – 19. 2. 2017 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – přednostní 
do 17. 2. 2017 Doporučený termín zadání diplomových prací 
20. 2. – 12. 3. 2017 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – volný Pro 1. ročníky Bc. studia je termín prodloužen až do 5. 4. 2017 
20. 2. – 28. 5. 2017 Výuka v letním semestru (u předmětů zařazených v doporučeném průběhu Bc. studia do 6. semestru jen do 21. 5. 2017) 
13. – 24. 3. 2017 Studijní oddělení provede kontrolu a potvrzení elektronického zápisu předmětů Pro 1. ročníky Bc. studia je termín prodloužen až do 9. 4. 2017 
do 31. 3. 2017 Průběžná kontrola studia po 1. úseku studia bakalářského studia a zápis do 2. úseku bakalářského studia 
25. 4. 2017 Promoce – Mgr. studium (pro absolventy ze zimního termínu SZZ)  
do 12. 5. 2017 Odevzdání diplomových prací pro letní termín státních závěrečných zkoušek 
  Přihlášení se k letnímu termínu magisterských státních závěrečných zkoušek 
17. 5. 2017 Rektorský den 
do 19. 5. 2017 Odevzdání bakalářských prací pro letní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek 
  Přihlášení se k letnímu termínu bakalářských státních závěrečných zkoušek 
19. 5. 2017 Promoce – Ph.D. studium 
do 29. 5. 2017 Uzavření studia závěrečných ročníků magisterského studia – kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k SZZ 
29. 5. – 30. 6. 2017 Zkouškové období v LS 
1. – 12. 6. 2017 Doktorandský týden – konkrétní termín bude sdělen dodatečně 
7. – 20. 6. 2017 Letní termín státních závěrečných zkoušek magisterského studia – promoce absolventů se bude konat v prosinci 2017 
do 12. 6. 2017 Uzavření studia závěrečných ročníků bakalářského studia – kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k letnímu termínu SZZ 
19. – 30. 6. 2017 Letní termín státních závěrečných zkoušek bakalářského studia 
1. 7. – 31. 8. 2017 Letní prázdniny 
do 21. 7. 2017 Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro podzimní termín státních závěrečných zkoušek 
  Přihlášení se k podzimnímu termínu bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek 
  Uzavření studia závěrečných ročníků bakalářského a magisterského studia – kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k podzimnímu termínu SZZ 
4. – 17. 9. 2017 Podzimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek  
6. – 19. 9. 2017 Podzimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek – promoce absolventů se bude konat v prosinci 2017 
do 30. 9. 2017 Odevzdání výročních zpráv Ph.D. studentů (elektronicky), doplnění individuálních studijních plánů (elektronicky) za ak. rok 2016/2017 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Ph.D. studia 
  Průběžná kontrola studia za ak. r. 2016/2017 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc., Mgr. studia 
30. 9. 2017 Konec akademického roku 2016/2017