Harmonogram akademického roku 2015/2016

30. 8. – 8. 9. 2015 Přípravné soustředění a zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia (prezenční forma studia) – Albeř 
1. – 14. 9. 2015 Podzimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek  
7. – 20. 9. 2015 Podzimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek – promoce absolventů se bude konat v prosinci 2015 
9. 9. 2015 Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia (kombinovaná forma studia) a studentů Bc., kteří již studovali na MFF 
14. 9. 2015 Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia (náhradní termín zápisu studentů, kteří se nezúčastnili soustředění na Albeři) 
14. – 30. 9. 2015 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – přednostní 
16. 9. 2015 Zápis studentů do 1. ročníku Mgr. studia  
do 30. 9. 2015 Průběžná kontrola studia za ak. r. 2014/2015 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc., Mgr. a Ph.D. studia  
do 1. 10. 2015 Doporučený termín vypsání témat diplomových a bakalářských prací 
1. 10. 2015 Zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2015/2016 
1. – 8. 10. 2015 Zápis studentů do 1. ročníku Ph.D. studia 
1. – 18. 10. 2015 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – volný 
5. 10. 2015 – 17. 1. 2016 Výuka v zimním semestru 
19. – 30. 10. 2015 Studijní oddělení provede kontrolu a potvrzení elektronického zápisu předmětů  
4. 11. 2015 Imatrikulace studentů 1. ročníku Bc. a Mgr. studia 
do 6. 11. 2015 Doporučený termín zadání bakalářských prací 
9. 11. 2015 Děkanský den 
11. – 12. 11. 2015 Promoce – Bc. studium  
26. 11. 2015 Den otevřených dveří 
do 4. 12. 2015 Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro zimní termín státních závěrečných zkoušek 
  Přihlášení se k zimnímu termínu bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek 
4. 12. 2015 Promoce – Ph.D. studium 
10. – 11. 12. 2015 Promoce – Mgr. studium (pro absolventy letního a podzimního termínu SZZ) 
23. 12. 2015 – 3. 1. 2016 Vánoční prázdniny 
18. 1. – 21. 2. 2016 Zkouškové období v ZS 
do 22. 1. 2016 Uzavření studia závěrečných ročníků bakalářského a magisterského studia – kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k zimnímu termínu SZZ 
1. – 14. 2. 2016 Zimní termín bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek  
8. – 21. 2. 2016 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – přednostní 
do 19. 2. 2016 Doporučený termín zadání diplomových prací 
22. 2. – 13. 3. 2016 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – volný Pro 1. ročníky Bc. studia je termín prodloužen až do 6. 4. 2016 
22. 2. – 29. 5. 2016 Výuka v letním semestru (u předmětů zařazených v doporučeném průběhu Bc. studia do 6. semestru jen do 22. 5. 2016) 
14. – 25. 3. 2016 Studijní oddělení provede kontrolu a potvrzení elektronického zápisu předmětů. Pro 1. ročníky Bc. studia je termín prodloužen až do 10. 4. 2016. 
28. 4. 2016 Promoce – Mgr. studium (pro absolventy ze zimního termínu SZZ)  
4. 5. 2016 Rektorský den 
do 13. 5. 2016 Odevzdání diplomových prací pro letní termín státních závěrečných zkoušek 
  Přihlášení se k letnímu termínu magisterských státních závěrečných zkoušek 
20. 5. 2016 Promoce – Ph.D. studium 
do 27. 5. 2016 Odevzdání bakalářských prací pro letní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek 
  Přihlášení se k letnímu termínu bakalářských státních závěrečných zkoušek 
  Uzavření studia závěrečných ročníků magisterského studia – kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k SZZ 
30. 5. – 30. 6. 2016 Zkouškové období v LS 
2. – 13. 6. 2016 Doktorandský týden – konkrétní termín bude sdělen dodatečně 
8. – 21. 6. 2016 Letní termín státních závěrečných zkoušek magisterského studia – promoce absolventů se bude konat v prosinci 2016 
do 14. 6. 2016 Uzavření studia závěrečných ročníků bakalářského studia – kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k letnímu termínu SZZ 
16. – 30. 6. 2016 Letní termín státních závěrečných zkoušek bakalářského studia 
1. 7. – 31. 8. 2016 Letní prázdniny 
do 28. 7. 2016 Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro podzimní termín státních závěrečných zkoušek 
  Přihlášení se k podzimnímu termínu bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek 
  Uzavření studia závěrečných ročníků bakalářského a magisterského studia – kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k podzimnímu termínu SZZ 
1. – 14. 9. 2016 Podzimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek 
5. – 18. 9. 2016 Podzimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek – promoce absolventů se bude konat v prosinci 2016  
do 30. 9. 2016 Průběžná kontrola studia za ak. r. 2015/2016 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc., Mgr. a Ph.D. studia 
30. 9. 2016 Konec akademického roku 2015/2016